Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Att få ut dina produkter på marknaden i tid kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i en miljö där produktens livscykel kan gå över på några månader.

Vi har varit en del av teknikrevolutionen i mer än 30 år med supply chain-lösningar som är innovativa, flexibla och skräddarsydda för branschen. Vi täcker supply chain från bastjänster och konsolidering till leverans av white glove-gods och eftermarknadstjänster.

Vår expertis på denna fragmenterade, snabbrörliga marknad gör det möjligt att samarbeta med dig för att skapa lösningar som utnyttjar våra sektoranpassade IT-system och ge dig de e-tjänster och den insyn i realtid du behöver. Dessutom kan våra toppmoderna IT-system integreras helt med dina system.

Känner du igen dessa logistiska utmaningar för teknikbranschen ?

Dator- och företagsdatacenter

Våra lösningar ger Original Design Manufacturers (ODM) och Original Equipment Manufacturers (OEM) kontroll över hela supply chain - från produktion till installation på plats hos slutkund.

Eftersom tillverkning av utrustning nu äger rum i olika delar av världen blir styrning av supply chain alltmer den kärnförmåga, som ersätter produktionsstyrning.

OEMs flyttar bortom frånkopplade produkter och tjänster till Original Solution Orchestrators (OSO), vilket dramatiskt ökar behovet för utformning av end-to-end processer, hantering av förändringar, analys och projektledningskunskap hos supply chain-organisationer inom Hi-tech.

Våra lösningar för databehandling och lagring ger dig nödvändig insyn och tillförlitlighet för att kunna behålla fullständig kontroll från början till slut.

Telekommunikations- och nätverksutrustning

Vi förser tillverkare av röst- och datainfrastruktur med smidiga logistiklösningar för lagerhållning av komponenter och reservdelar samt distribution av färdiga varor, inklusive total order-fulfilment. Vi kan även driva dina eftermarknadsavdelningar.

Våra innovativa cross-dock- och merge-in-transit-lösningar är alltid anpassade efter dina ständigt föränderliga krav och våra TEM- och NEP-kunders hårda kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Med vår one-stop-shop-lösning förenar vi det täta DS-godstransportnätet och TAPA-A-regionala distributionscentra med strategiska tredjepartspartnerskap för att erbjuda nischtjänster som in-night-delivery och leveranser av white glove-gods.

Med tanke på de höga värdena och de korta livscyklerna för produkter som kommer från tillverkare av telekommunikationsutrustning (TEM) och nätverksutrustningsleverantörer (NEP) är uppgiften för vår supply chain att kombinera eller slå samman de olika leverantörerna av kommersiella hyllkomponenter till telekommunikations- och nätverksutrustningsindustrin till en färdig produkt precis innan leverans till slutkunden.

Hemelektronik

Våra supply chain-lösningar är kritiskt viktiga för dina allt kortare produktlivscykler. Mellan 50% och 70% av konsumenterna köper en alternativ produkt eller lämnar butiken tomhänt när deras förstaval av produkt är slut i lager. Detta visar hur viktiga effektiva supply chains är för varumärke och vinstmaximering.

Vi underlättar lanseringar av nya produkter och erbjuder kundsupport, medan vårt globala nätverk garanterar inkommande transportkapacitet enlig tidschema.

Våra specialiserade TAPA-A-distributionscentra erbjuder dig smidighet och kritiska storskalighetsfördelar, och vårt distributionsnät säkerställer leverans i rätt tid, oavsett om det är till en stor detaljhandelskedjas DC eller hem till en konsument.

Dessutom, som en del av vårt engagemang för FNs Global Compact-initiativ, ger vi dig proaktiva råd för att minska koldioxidavtrycket.

Reprografisk utrustning

Supply chains inom den reprografiska industrin konsolideras till Remote Data Capture (RDC) och Electronic Data Capture (EDC) eftersom digitaliseringen har minskat efterfrågan på traditionell utskrift i färg och svartvitt på utvecklade marknader.

Vi har en lång historia av samarbete med industrin för tryck- och kopieringsutrustning och erbjuder enklare tillverkning och konfigurering av färdiga produkter, installationstjänster vid leverans, reparation/returtjänster samt distribution av reservdelar.

Vår variabla kostnadssättning möjliggör enkel upp- och nedskalning så att du kan anpassa dina supply chains för att anpassas efter förändrade marknadsförhållanden.

Tjänstedifferentiering och perfektion inom e-handel

Vi integrerar vår IT-plattform med din e-handelsplattform, vilket ger dig insyn i lager, orderstatus, Track & Trace-information - och ger dig större valmöjligheter, ökad individuell anpassning och ytterligare leveranssätt.

Mer än 50% av datorerna säljs online och nya alternativ som m-handel (mobiler/smartphones) och s-handel (sociala medier) växer snabbt. Uppfyllelse av logistikkrav spelar en viktig roll för att öka kvarhållningsgraden.

Skräddarsydda lösningar

Kommer ni att skräddarsy lagrings- och plockningslösningar för att tillgodose mina behov?
Ja, oavsett om du behöver lagring i bulk, på hyllor, i rack eller i temperaturkontrollerade miljöer, skräddarsyr vi en lösning efter dina behov. Du kan också välja mellan ett stort antal plockprinciper, inklusive 'First Expired, First Out' (FEFO), 'Last In First Out' (LIFO) och 'First In, First Out' (FIFO).

Vad erbjuder ni mer förutom kärntekniklogistiktjänster?
Mervärdestjänster, som kommer att skräddarsys efter dina behov, vilka inkluderar: kitting/montering, testning, konfiguration/ anpassning, reparation, kvalitetsinspektion samt tullklarering och skatterepresentation.

Mapa Mundi

Flaggskeppsanläggningar på strategiska platser i Europa, Amerika och Asien

170+

Logistikkunder inom Hi-tech

34

Länder

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst