Logo DSV
Få en offert

Våra logistiklösningar inom Automotive samordnar flera leverantörer världen över med varierande inkommande logistik, just-in-time-logistik och fastställda processer.

Vi erbjuder lösningar till OEM-tillverkare och Tier 1 och Tier 2-leverantörer som inkluderar eftermarknadslogistik samt logistik för reservdelar, däcklogistik, 2-hjulingar/motorcyklar, supply chain-aktiviteter inom Automotive, inkommande och produktion.

Genom operativ effektivitet med bättre transparens och kontroll kan du lägga ut logistikhantering och verksamhet i en miljö där processer skräddarsys och stöds av ett sektorsspecifikt och flexibelt globalt IT-system.


De högsta logistikstandarderna inom Automotive

Våra hälso-, säkerhets- och miljörelaterade processer överensstämmer med alla lokala bestämmelser och våra anläggningar är certifierade enligt tredjepartsgranskade ledningssystem.

Våra logistiklösningar för Automotive

Personbilslogistik

Tillverkning efter beställning, ökat antal modeller och minskat lager är bara några av dina behov som driver komplexiteten inom Automotives supply chains. Våra synkroniserade logistiklösningar för personbilsindustrin, från leverantörsbasen till monteringslinjen, levererar effektivitet, kontroll och minskade kostnader i kombination med ökad kvalitet

Företags- , bygg- och jordbruksfordon

Varierande efterfråga, flukturerande bränslekostnader och minskade koldioxidutsläpp är några av de faktorer som formar denna marknad. Vår "in-bound to manufacturing"-service hämtar in delarna från dina leverantörer genom "slingupplägg" eller via FTL med vår dedikerade trailer-flotta. Och vi optimerar flödet av delar och underhåller monteringsanläggningar via våra konsolideringscentra genom att leverera JIS och/eller JIT.

Motorcykel- och fritidsfordon

Till den här priskänsliga konsumentkategorin behöver du anpassad leveransutrustning och den mest effektiva vägen till marknaden för dina varor, plagg och servicedelar. Våra lager- och distributionslösningar stärker dina kunders värdekedjor och stöder dina tillverkningsprocesser i allt från inkommande till tillverkning, sekvensering och monteringstjänster, ända till hantering av eftermarknadslogistiken.

Eftermarknad - leverans av reservdelar

Fordon på väg kräver en effektiv logistik för reservdelar. Med hjälp av sofistikerad lagerhantering designar och optimerar vi supply chains som ger dig full kontroll och insyn, från början till slut, vid leverans av delar till dina återförsäljare.

Våra distributionsexperter säkerställer att överenskomna servicenivåer hålls och följs upp, vilket ger dig frihet att hantera relationerna med dina återförsäljare. Smidiga distributionsmetoder förenklar dessutom processer och reducerar antalet fel, och vi kan även hantera returer .

Genom hela supply chain 

Kan era fordonslogistiklösningar hjälpa mig att minska ledtider, golvyta och lagernivåer - och även förbättra kvaliteten?

Våra produktionslogistikprocesser ser till att rätt komponenter levereras till rätt monteringslinjer i tid, vid rätt tillverkningssekvens, med rätt kvalitet - och till lägsta möjliga kostnad. Vårt kundanpassade IT-system styr processerna i leveranskedjan genom utmärkt planering och spårbarhet av delar på DSVs egen-designade lagerplatser.

Vårt flaggskepp, Automotive, levererar dagligen mer än 200 000 delar med mindre än 35 PPM.

Hur kan era logistiklösningar inom Autmotive hjälpa våra leverantörer att uppfylla våra tillverkningskrav?

Som en ledande leverantör av logistik till Automotive erbjuder vi tjänster som sträcker sig från intern lagerhållning och hantering av interna och externa varuflöden till sekvenscentra för flera användare nära leverantörernas monteringsanläggningar. Dessa faciliteter för supply chains inom Automotive är kompatibla med kvalitetsstyrningssystem som ISO 9001 och TS 16949. Våra IT-system erbjuder online-åtkomst i realtid, full spårning och spårbarhet samt smidig integration med dina system.  

75% av ett fordon är tillverkade av OEM-leverantörer, som också står för 50% av kostnaderna som läggs på R&D inom Automotive.

Kan ni leverera servicedelar till mina kunder i tid?

Mer än så - våra lager- och distributionstjänster säkerställer att dina återförsäljare får leverans samma dag eller nästa morgon, vilket ger en god grund för att du ska kunna erbjuda dina kunder en bra service. Vi tillhandahåller fullständig insyn i supply chain avseende lagernivåer, leveransstatus och KPI:er och hanterar delar och produkter i antingen dedikerade lager, multi user-lager eller genom cross docking-koncept.

Reservdelar står för endast 15% av OEM-intäkterna, men bidrar till mer än 50% av vinsten.

Läs våra expertråd

Supply chains för bilindustrin och hur man optimerar för ökad effektivitet

Ledande IT-system

 • Lagerhanteringssystem (WMS)

  Anpassade efter dina behov
 • Transportledningssystem (FMS)

  Optimerar fördelningen av dina beställningar från planering till leverans
 • Tullhanteringssystem (DMS)

  Integrerat system för handel, tull och tullhantering
 • DSV e-visibility

  Få åtkomst till din kontostatus - oavsett varifrån
 • Gateways för integrering

  Ansluter ditt system till vårt via EDI

Betrodda av OEM-tillverkare samt Tier 1 och Tier 2-leverantörer över hela världen

20+

Kunder

40+

Länder

50+

Flaggskeppsanläggningar över hela världen

600 000m2

Dedikerat lagerutrymme

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor