Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vi bygger hållbara leveranskedjor för att stödja energiproduktionen

Olja och naturgas är stora industrier på energimarknaden och spelar en inflytelserik roll i den globala ekonomin som världens primära bränslekällor. I denna komplexa och utmanande bransch tillhandahåller vi robusta och högt specialiserade olje- och gaslogistiklösningar.

Med stöd av vårt globala nätverk och omfattande interna branschexpertis erbjuder vi olje- och gasindustrin en uppsättning lösningar över hela försörjningskedjan och har en stark erfarenhet av att betjäna världens största olje- och gasföretag i några av världens mest krävande miljöer. 

Från raffinaderi till hamn

Vi vet att olje- och gaslogistik är ett komplext område som kräver djup kunskap och expertis från raffinaderi till pipeline och vidare till transport. Med det i åtanke bygger våra expertteam, över hela världen, hållbara försörjningskedjor för att stödja och upprätthålla våra kunders energiproduktion och hjälpa dem att upprätthålla höga prestationsmål – oavsett volym, terräng eller utrustning. 

Vi stöttar ditt företag med:

Kompletta möjligheter

Oavsett dina krav och oavsett volym, utrustning, väder, omfattning, vikt, skick eller komplexitet kan vi säkerställa att det du behöver för verksamheten finns på plats när du behöver det. I åratal har vi tillhandahållit logistiklösningar för internationella olje- och gasserviceföretag och utrustningstillverkare.

Vårt nätverk av branschledande olje- och gashubbar levererar nyckelfärdiga tjänster och ämnesexperter som använder sig av väg, flyg och sjöfrakt, lagring och en intuitiv svit av IT-plattformar, kombinerade för att tillhandahålla de säkraste, mest effektiva och kostnadseffektiva energilogistiklösningarna för uppströms-, mittströms- eller nedströmssektorerna.

Dessutom kan vi med vårt robusta globala olje- och gasnätverk mildra utmaningarna i leveranskedjan, begränsa stilleståndstiden för oljeriggar/FPSO:er och stödja kunder i några av de svåraste miljöerna i världen.

Tillförlitlighet som standard

I en komplex och varierad bransch är vi stolta över vår tillförlitlighet. Med våra specialistteam placerade i alla viktiga olje- och gasnav runt om i världen, kan vi på ett tillförlitligt sätt stödja dina behov i vilken skala som helst.

Låt oss hjälpa dig att navigera i det komplexa landskapet av olje- och gaslogistik

Några av våra olje- och gasprojekt

P en dialog

Du kanske också är intresserad av