Logo DSV
Få en offert

Stigande kostnader från forskning och utveckling, produktion och supply chain i kombination med stränga regleringar är bara några av de utmaningar du behöver övervinna när du arbetar med logistik för sjukvårdsprodukter.

Vi har goda förutsättningar att hjälpa dig göra skillnad.

Våra tjänster, anläggningar och transportnätverk uppfyller relevanta kvalitetsstandarder och regler för sjukvård och läkemedel. Skräddarsydda, integrerade supply chain-lösningar hanterar allt från råvaror till färdiga produkter i våra högspecialiserade, klimatreglerade lageranläggningar och transportnätverk.

Få hjälp att hantera:

 • Ökande krav på mervärdestjänster från sjukhus och apotek

 • Granskning av logistik och rörelsekapital

 • Supply chains som inte svarar upp mot kraven på ökat antal "direct-to-patient-tjänster.

 • Omogen logistisk infrastruktur på tillväxtmarknader

 • Ökat tryck genom regleringar

Specialiserade lösningar för sjukvård

Biopharma

Våra innovativa supply chain-lösningar för den globala biopharma-marknaden, med omsättningar på miljarder dollar, speglar övergången från traditionella distributionsmodeller till modeller med produkttransparens och direktleveranser på den globala mångmiljardmarknaden.

Våra lager- och distributionstjänster för GMP och GDP inkluderar FEFO-plockning, hantering av kliniska tester, ompackning och displaykonfiguration, allt under våra egna apotekares kontroll.

Leveranstjänster eliminerar kostnader och ineffektivitet, och inkluderar dagen-efter-leverans, direktleveranser till sjukhusavdelning, 24/7 standby-service och returhantering - allt tillgängligt i kontrollerade miljöer. 

Vi arbetar med biologiska och farmaceutiska produkter (receptbelagda läkemedel, generika, kontrollerade läkemedel och receptfria produkter (OTC)), vacciner, aktiva läkemedelsingredienser (API: er) och kliniska testningsmaterial.

Medicinsk utrustning och diagnostik

Det blir allt viktigare att hantera inköpskomplexiteten eftersom tillverkningen läggs ut på denna mångmiljardmarknad. Dessutom behöver sjukhus och apotek innovativa tjänster såsom varupåfyllning i hyllorna, hantering av sändningar och white-glove-leveranser.

Vi har tillhandahållit skräddarsydda supply chain-lösningar och standardiserade logistiktjänster för sjukvårdsprodukter till marknaden för diagnostik- och medicintekniska produkter i över 20 år. Tjänsterna omfattar hantering gällande utlåning av ortopedisk utrustning, styrning av av sändningslager, förberedelse av procedurvagnar, steril plockning, sterila rum, reparation av tekniska produkter och ombyggnadscenter, jourtjänst 24/7 och reservdelshantering.

Vår breda bas av kunder för medicintekniska produkter omfattar alla klasser av enheter (I, IIa, IIb, III).

Medicinska produkter och personlig vård

Våra smidiga, flexibla supply chain-lösningar för apotek, sjukhus och vårdhem uppfyller dina allt viktigare behov av logistiska mervärdestjänster under transporten.

Modeller med direktleveranser och ”leverans till hylla på sjukhus” är viktiga framgångsfaktorer på denna snabbt växande volymmarknad som inkluderar förbrukningsvaror för sjukhus, avancerad kosmetika, näringsinriktade eller kliniska livsmedel, latexhandskar och andra engångsartiklar.

Vi driver såväl dedikerade lager som lager för flera användare och vidare hanterar vi regionala distributionscentra med control towers, varav några hanterar över 1000 transporter per dag.

Tjänsterna inkluderar förpackning och omförpackning, märkning och kitting (innan varorna skickas för slutlig leverans till sjukhusavdelningen där produkter fylls på av DSV), hantering av avfall, returer och lagernivåer, omsortering baserat på utgångsdatum och byte av produkter.

Vi har erfarenhet av att leverera dina produkter till många olika destinationer: från apotek till butiker, såväl som direkt till patienter.

Sjukhus och vårdhem

Våra effektiva supply chain-lösningar ökar transparensen och minskar kostnaderna, vilket hjälper till att förbättra patientvården på sjukhus, kliniker, vårdhem och, i ökande grad, i bostäderna med stöd av e-hälsolösningar.

Våra tjänster inkluderar direktleverans till sjukhusavdelningar, logistik för sterila varor, läkemedelshantering, operativ upphandling, logistik för laboratoriehantering av medicinska varor, bortskaffande av farligt avfall, program för lagerreduktion, lagerhantering, lager, extern och intern distribution, varupåfyllning på avdelningar och mycket mer.

Kylkedjor för läkemedel

Behöver dina läkemedels-supply chains temperaturövervakning för att säkerställa din produkts säkerhet hela vägen till mottagaren? Detta kan vara avgörande för apotekare och annan vårdpersonal eftersom det är deras garanti för att läkemedlet de lämnar ut uppfyller de krav som ställs, samtidigt som patienterna behöver känna trygghet inför att läkemedlet de tar är säkert.

Traditionellt har man under läkemedelstransporter förlitat sig mycket på förpackningar för att hålla produkten säker och inom föreskrivna temperaturer. Supply chains har dock blivit mer komplexa med tiden eftersom säkerhetskraven i allt högre grad måste samexistera med kostnader och tidspress. Good Distribution Practice (GDP) ökar komplexiteten ytterligare. GDP kräver att läkemedel levereras via en licensierad supply chain för att därefter lagras, transporteras och hanteras enligt reglerade förhållanden.

Vi erbjuder tre olika temperaturzoner för dina kylkedjor: 15C till 25C; 2C till 8C; och -20 ° C. Som specialiserad leverantör av kylda supply chain-tjänster skräddarsyr vi lösningar för dina unika krav på hantering och transporter. Våra speditörstjänster inkluderar ett omfattande nätverk av kvalificerade och anpassningsbara kylkedjor och vi eftersträvar exceptionell service vid varje transaktion.

Logistik och distribution för sjukvårdsprodukter och läkemedel

Kan ni leverera mina produkter till olika geografiska områden?
Ja, det kan vi! Vår stora variation av fordon skapar flexibilitet och säkerställer att vi kan hantera kylda och frysta varor samt farligt gods oavsett omgivning.

Kan ni utföra mina leveranser med hänsyn till min syn på miljö och hållbarhet utan att kompromissa med kvalitet eller effektivitet?
Våra tjänster uppfyller globala miljömål för transporter och vi väljer transportsätt efter förhållanden och omständigheter. Vi kan till exempel växla från flygfrakt till sjötransport för att minska koldioxidutsläppen och kostnaderna.

Uppfyller DSV mitt behov av särskilda lager för sjukvårdsprodukter?
Ja. Våra specialiserade lager för sjukvårdsprodukter är säkra och specialutrustade för denna typ av produkter. Vissa siter erbjuder också tillståndskontrollerade miljöer.

Vilket logistikstöd erbjuder ni för sjukvårdsprodukter?
Vi stöder din supply chain efter behov genom att agera som 3PL, 3½PL eller 4PL. Varje specifik del erbjuder olika modeller för distribution och samarbete mellan supply chains. Vårt toppmoderna transportledingssystem sätter standarden för distribution av sjukvårdsprodukter. Vi bygger våra distributionslösningar efter dina krav och med hänsyn till var och en av dina kunders behov. Och vi hanterar allt från planering till genomförande och administration.

Dra nytta av vår omfattande kunskap inom logistik för sjukvårdsprodukter

 • 500+ vårdkunder

  I 35 länder
 • 25 certifierade distributionscentra

  Över hela världen
 • Flaggskeppsanläggningar över hela världen

  Uppfyller GMP-riktlinjerna, riktlinjerna för god distribution (GDP) och tredjepartsgranskade ledningssystem.
 • Vår kundorienterade strategi

  Skräddarsydda logistiklösningar för vården
 • Kylkedja i framkant

  Logistiklösningar för känsliga, temperaturkontrollerade läkemedel

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor