Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Lasteenheder / ULD

Ved luftfragt skal flypalletter og containere være designet til skroget på den specifikke flytype. Standardiseringen af lasteenheder betegnes ULD (Unit Load Devices). De forskellige flypalletter udnytter pladsen optimalt og er medvirkende til, at den specifikke lasteenhed kan læsses og losses hurtigt og effektivt.

International Air Transport Association (IATA) er det førende agentur inden for luftfart med hensyn til tekniske specifikationer for lasteenheder.

Flypalletter eller containere: Disse består af flade metaloverflader oftest lavet af aluminium. For en sikker og stabil opbevaring under transport stables godset og fastholdes af net, der låses til flypalletten. Ved lastning kan godset tilpasses lastrummet og flykroppens krumning for optimal udnyttelse af pladsen.

Containere: Disse containere minder meget om dem, der anvendes til søfragt. Udvalget er dog lagt større, fordi de forskellige flytyper kræver forskellig form og størrelse. Der findes også forskellige typer af containere afhængig af formål, såsom temperaturreguleret, ventileret, lufttætte eller med tværgående åbning, hvor der lastes og losses fra siden.

Dimensioner og vægt for lasteenhederne, såvel som regler og forskrifter for anvendelse, er underlagt de specifikke vilkår og betingelser hos det enkelte luftfartselskab.

Identifikationskoder på lasteenheder (ULD)

Hver flypallette eller container har et unikt alfanumerisk kodenummer. Dette kodenummer anvendes til identifikation af lasteenhedens tekniske specifikationer.

Hver identifikationskode består af 10 alfanumeriske elementer, der følger nedenstående rækkefølge:

Position Karakter Beskrivelse
1 Alfabetisk
Lasteenhed (ULD-type)
2 Alfabetisk
Basisdimensioner
3 Alfabetisk Omkreds / kompatibilitet
 4 5 6 7 8 Alfabetisk
Numerisk serienummer
 9 og 10 Alfabetisk
Ejer eller flyselskabet

 

Position 1,2,3 - Præfiks med tre bogstaver

 • Det første bogstav angiver typen af flycontainer. A er f.eks. "certificeret flycontainer"
 • Det andet bogstav refererer til dimensionerne på containerens bund. For eksempel betyder K, at målene på containeren er 1.534x1.562m2
 • Det tredje tegn angiver to forskellige ting afhængig af, hvorvidt der er tale om en container eller palle. Er det en container, refereres der til form, omkreds og lastekapacitet. Når det er en flypallet, refereres der til typen af netværk, net samt låse- og opbevaringssystem.

Position 4, 5, 6, 7 og 8 - Serienummer

En numerisk kode, der identificerer den specifikke container. Den numeriske kode kan godt matche nummeret på en anden container eller luftfartsselskab. Af denne grund er det vigtigt at være opmærksom på, at det er de sidste to positioner (9 og 10), som angiver koden på ejeren/luftfartsselskabet.

Position 9 og 10 - Ejerkode / Flyselskab

Disse tegn kan være alfanumeriske og angive ejeren eller flyselskabet.

specifikationer container

Specifikationer

 • 6 tekniske specifikationer: skiltning med teknisk information, officielt segl og godkendelser såsom DGR-anmærkning, flyselskabets logo samt angivelser for vægt, dimensioner m.m.
 • 7 lomme til dokumenter: dokumentation, der følger containeren under transport.

De mest anvendte flycontainere til luftfragt

 • PAG palle

  P1P / PAG

  Pallecontainer
 • PMC palle

  P6P / PMC

  Pallecontainer
 • PGA palle

  PGA

  Pallecontainer
 • LD3 / AKE / AVE container

  LD3 / AKE / AVE

  Container
 • LD9 / AAP container

  LD9 / AAP

  Container
 • AMA containere

  M1 / AMA

  Container

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig.

Kontakt DSV's luftfragt