Logo DSV

Lær mere om definitioner og forsendelse af produkterne i fagligt gods klasse 9 

Class 9: Other substances and articles
Hvad er klasse 9 i kategorierne for farligt gods?
Klasse 9 dækker stoffer og genstande, der under transport udgør en fare, der ikke kan henføre til overskrifterne i de andre klasser.

Sådanne produkter har egenskaber, der ikke kan kategoriseres andre steder i FN's klassificeringssystem, eller som udgør en række forbundne farer, der falder ind under en eller flere klasser.

Et klassisk eksempel på denne diversitet er selvoppustelige redningsflåder, som i pakken indeholder:

  • En stor cylinder med komprimeret gas, oftest kuldioxid, der skal puste redningsflåden og taget op, når den rammer vandet.
  • Forskellige nødblus, farvede røgsignaler osv. for at tiltrække redningsfartøjers opmærksomhed.
  • Brandfarlige faste stoffer til opvarmning og opvarmning af mad.
  • Stof-reparationssæt der indeholder brandfarlige væsker som grundbestanddel i klæbemidler.

UN 3077 og UN 3032: Miljøfarlige stoffer

Denne fareklasse er unik i UN-systemet, da den ikke viser nogen fareangivelser, som kun kan opnås gennem skriftlig information.

Der er to UN-numre i klasse 9 for miljøfarlige stoffer: UN 3077 for miljøfarligt fast stof N.O.S. (dvs. som ikke er specificeret på anden måde) og UN 3082 for miljøfarlig væske N.O.S.

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os