Logo DSV

Trenger du flyfrakt for din farlige last?

Frakt av farlig materiale via flyfrakt innebærer et tydelig sett med regler som er utformet for å holde disse forsendelsene trygge under transport. Regelverket tar også sikte på å beskytte flyet og dets mannskap når de flytter farlig last til destinasjonen.

Feilpakket eller farlig materiell som er feilpakket, kan skape katastrofale forhold i et fly innen veldig kort tid, for eksempel er brann i et fly ekstremt farlig og krever rask tiltak for å bringe risikoen under kontroll. Udeklarert brennbar væske eller feilpakket og merket litiumbatterier og kjemiske oksygeneratorer har vært kjent for å forårsake brann på fly.

I samsvar med forskriftene

FNs (FN) klassifiseringssystem viser ni klasser av farlig gods. Disse må angis med spesifikke FN-numre på erklæringsskjemaet, emballasjen, merkingen og merkingen for å lette deres sikre forsendelse. Farlig gods er også underlagt mengdegrenser, som ikke kan overskrides for å sikre sikker transport.

Fordi flyfrakt er en global aktivitet som berører selskaper i forskjellige bransjer, ble regelverket for farlig luftfrakt definert gjennom samarbeid mellom flere organisasjoner. De to hovedorganisasjonene som er ansvarlige for disse garantiene og forskriftene er:

  • International Civil Aviation Organization (ICAO): et spesialorgan for FN som ble opprettet for å lage standarder og praksis for å sikre sikkerhet, sikkerhet og effektivitet i luftfarten.
  • International Air Transport Association (IATA): en handelsforening av verdens flyselskaper som representerer rundt 82% av verdens lufttrafikk. IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) setter den globale standarden for transport av farlig gods med fly, og dette brukes av hele forsyningskjeden: transportører, speditører, bakkebehandlere og flyselskaper.

ICAO og IATA samarbeider med lokale myndigheter på opprinnelses- og destinasjonssteder. DGR integrerer ICAOs tekniske spesifikasjoner, IATAs flyselskapsprosedyrer og eventuelle tilleggskrav som trengs for det høyeste sikkerhetsnivået for transport av farlig luftfrakt.

Få ekspertinnblikk i hva du trenger å vite når du sender farlig gods og farlig materiale.

Temperaturstyrt transport

For farlig gods og farlige materialer som krever temperaturkontrollerte miljøer, gir DSV korrekt håndtering med end-to-end kaldkjederlasttjenester.

Du kan forvente temperaturkontroll i hvert trinn av forsendelsen:

  • Over flere transportmåter, inkludert fly, sjø, vei og jernbane
  • Kjølerom
  • Full synlighet for å spore forsendelsene dine ved hjelp av IT-systemene våre
  • Proaktiv temperaturovervåking, kontroll og dokumentasjon

Finn ut mer om kaldkjedelogistikk og transportmodus for frakt av kjemikalier og legemidler i temperaturkontrollerte omgivelser over luft, sjø, vei og jernbane.

DSVs eksperter er opplært til å håndtere alle typer farlig luftfrakt. Snakk med oss om spesialiserte løsninger for din bransje.