Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Tredjepartslogistikk (3PL): Smarte lagerløsninger og fleksibel distribusjon  

Ønsker du at vi tar hånd om lagring og distribusjon på dine vegne? Benytt deg av tredjepartslogistikk (3PL). Dette er en av våre logistikkløsninger, der vi leverer smarte og fleksible lagerløsninger. Vi håndterer også distribusjon og innkommende og utgående logistikk. Våre 3PL-lagerløsninger er skreddersydde for å gi deg den nødvendige fleksibiliteten og effektiviteten for å sikre optimale verdi- og forsyningskjeder. Tredjepartslogistikk sammen med DSV er alltid beregnet på dine behov, der vi utnytter vår kompetanse og lokale kjennskap for å levere smarte lagerløsninger og annen logistikk. 

Skap kostnadseffektive resultater med tredjepartslogistikk

Når er tredjepartslogistikk relevant for deg? Stor bedrift? Kompliserte utfordringer med lagring? 

Tredjepartslogistikk (3PL) innebærer at vi lagrer, frakter og distribuerer varer på dine vegne. Benytt deg av våre intelligente 3PL-tjenester og lagerløsninger dersom du:  

 • Sender varer først og fremst til andre virksomheter (B2B). 
 • Har varer som kan lagres på reoler og hyller. 
 • Ønsker et fokus på salg og vekst.  

Tredjepartslogistikk i praksis: Trinnvis lager og logistikk 

Book 3PL-tjeneste og koble deg til våre digitale verktøy  

Etter du har inngått et samarbeid med oss og vi har avtalt vilkårene for innsatsen, kan du koble dine interne systemer sammen med våre digitale verktøy. Dette gjør informasjonsflyt lettere. Vårt samarbeid om 3PL kan dreie seg om lagring, plukk og pakk, frakt og annen logistikk.  

La oss lagre varene dine  

På vårt 3PL-lager håndterer vi dine varer på en trygg og kostnadseffektiv måte. På forkant deler du informasjon om lagerbeholdning, kundedata og annen relevant informasjon for at vi kan styre ditt lager med de beste forutsetninger. Lagerstyring inkluderer overvåking, dokumentasjon og mottak og lagring av varer.  

Selg varene dine  

Når du selger varene dine, plukker og pakker vi produktene på dine vegne. Slik hjelper vi i DSV deg direkte med salg og vekst. Optimale lagerløsninger gjør denne prosessen enda mer effektiv, slik at kundene dine mottar ordrene sine hurtigere. Du kan lene deg på vår ekspertise og vårt 3PL-lager.  

Levering av varer  

Distribusjon, frakt og levering er neste steg. Levering skjer gjennom hyppige avganger, korte frekvenser og ledetider. Dersom det blir nødvendig med returhåndtering, tar vi hånd om inspeksjon og omlagring.  

Få oversikt over ordre og levering med vår tredjepartslogistikk 

Benytt deg av våre digitale systemer, der vi gjennom 3PL leverer jevnlig rapporter på lagerstatus og lagerbeholdning. Dette gir innsikt i hvordan tredjepartslogistikk fungerer i praksis, og hvor det er nødvendig å gjøre justeringer underveis. Kontinuerlig optimalisering av lager, forsyningskjeder og generell logistikk er nødvendig for å sikre et lønnsomt og effektivt resultat. Ønsker du mer innsikt i hva tredjepartslogistikk er? Finn svarene i vår ordliste

Dra nytte av våre 3PL-tjenester: Få et skreddersydd tilbud

Våre 3PL-tjenester 

Våre 3PL-tjenester inkluderer løsninger til transport, lagring, distribusjon og behandling av forsendelser (mottak og behandling av varer, returhåndtering og sporing). 

Lagerløsninger:  

 • 500 lagre med samlet kapasitet på mer enn 7,5 millioner kvadratmeter. 
 • Integrert lager og distribusjon på global skala, med lokal fleksibilitet. 
 • Service fra lokale eksperter. 
 • Korttidslagring, langtidslagring og hjelp til komplekse distribusjonsnettverk. 
 • Automatisert lagring
 • Fulfilment.  

Godshåndtering: 

 • Ordremottak og ordrebehandling.
 • Forsyningskjedestyring
 • Plukk og pakk etter FIFO («First In, First Out) og FEFO («First Expired, First Out»).
 • Transport med sporing av varer.
 • Avvikshåndtering og leveringsbevis (PoD). 
 • Fraktavregning (inklusiv fraktfakturarevisjon og kundefakturering). 
 • Rapportering og dokumentasjon.  

Distribusjonstjenester: 

 • Dør-til-dør levering og hjemlevering.
 • Verdiøkende tjenester ved levering (blant annet innbæring, installasjon, White Glove leveranser og temperaturkontrollert leveranse).
 • Returhåndtering.  

Tredjepartslogistikk før, ved og etter lagring

Vårt fokus når vi leverer tredjepartslogistikk er alltid å frakte gods fra avsender til mottaker på en rask og sikker måte. For at våre logistikkløsninger skal fungere optimalt, er det ofte nødvendig å la varene ligge på lager, før vi distribuerer varene omgående. Ofte er det betydelige økonomiske gevinster å vinne dersom du velger å lagre varene hos oss før de fraktes og leveres til endelig destinasjon. Med våre lagerløsninger får du tilgang til avansert lagerstyringsteknologi, nøye planlegging og effektiv varebehandling for å sikre nøyaktighet og pålitelighet i tjenestene for tredjepartslogistikk 3PL

Innkommende logistikk 

Innkommende logistikk betyr håndtering av gods før, under og umiddelbart etter ankomst til et DSV-lager. Det er en konstant informasjonsflyt mellom oss og deg i den innkommende logistikken. Du får informasjon i sanntid om din forsendelse, som sikrer at du alltid har oppdatert informasjon om status og tilgjengelighet på dine varer. 

Lagring av gods 

Påfylling og varetelling er en stor del av 3PL-lagring. Påfylling innebærer overføring av gods fra et lagringssted til et plukksted. Varetelling er en fysisk sjekk av den faktiske lagerbeholdningen sammenlignet med antall varer registrert som «på lager» i Warehouse Management System (WMS). WMS er vårt lagerstyringssystem for semi- og helautomatiserte lagre, som gir lagerstatus i sanntid, på tvers av lokasjoner og sikrer god vareflyt. Systemet lener seg på CargoWrite, som er basert på den beste JDA-teknologien (tidligere RedPrairie). Det kan integreres med ditt eksisterende ERP-system og er skapt med formål for å imøtekomme diverse logistikkscenarioer. Her har vi løsninger på obligasjonslager, virtuelt lager, Vendor Managed Inventory og en rekke sertifiserte lageroperasjoner (herunder GDP for farmasøytisk industri).

Utgående logistikk 

Her styrer og kontrollerer vi utgående varer. Dette innebærer å være til stede i hele prosessen, fra ordremottakelse, plukking og pakking av gods til lasting av forsendelsene på transportkjøretøy. Vi tilbyr lagerleie og hjelper med lagertjenester tilpasset din bransje.

Verdiøkende tjenester

Noen av våre verdiskapende tjenester

Fordeler med å velge 3PL som logistikkløsning

 • Landsdekkende logistikkløsning.
 • Skalerbare logistikkløsninger. 
 • Kortere ledetider. 
 • Større kontroll over logistikkflyten.  

Finn flere fordeler ved tredjepartslogistikk i vår ordliste.  

Intelligent tredjepartslogistikk: Gjør virksomheten din enda mer lønnsom  

Fulfilment-tjenester 

Kjernen i fulfilment er plukk og pakk. Plukking er å ta varer fra lagerbeholdning for å oppfylle en bestilling, mens pakking er automatisert eller manuell emballering av varene. Når vi leverer fulfilment velger vi alltid automatiserte og effektive tjenester, der vi er egnet til å håndtere alt fra farlig gods, til temperaturregulerte varer.  

Liste over hva vi tilbyr innen fulfilment  

 • Stemmestyrt ordreplukking og pakking
 • Svarhåndtering
 • Kundeservice – via telefon, brev, e-post, sosiale medier
 • Returhåndtering
 • Økonomisk fulfilment
 • Supply chain innovation
 • Transportløsninger
 • Prosjektledelse 

Fulfilment: Sørg for vekst i virksomheten med våre intelligente lagerløsninger.

Tredjepartslogistikk for nettbutikker  

DSV tilbyr skreddersydde logistikkløsninger for nettbutikker. Man kan handle et bredt spekter av produkter på nett, fra sport, fritid og mote til elektronikk og utstyr. Vi skreddersyr en løsning til deg etter dine behov for lagring. Driver du en nettbutikk? La oss håndtere din logistikk.

Tredjepartslogistikk for pharma  

Det er gode muligheter for lagring av gods innen ulike industrier. Bilindustrien, høyteknologi, forbrukerprodukter og helsesektoren er blant områdene DSV tilrettelegger for. Våre lagerløsninger for farmasøytiske varer har som formål å fasilitere for spesifikke bransjer. Vi vet hva som er på spill i transport og logistikk av farmasøytiske varer: Få innblikk i vår ekspertise

Ta høyde for dette før du velger DSV som 3PL-leverandør

 • Kartlegge dine egne behov for lagerplass, kontroll og ledelse av lagerbeholdning, samt hjelp til innkommende og utgående logistikk. 
 • Finn ut av hvordan dine digitale systemer kan bli koblet sammen med systemer i DSV. 
 • Kostnader på 3PL-tjenester og hvilke tjenester du ønsker å prioritere. 

Sammenlign tredjepartslogistikk med fjerdepartslogistikk i vår ordliste.

Tredjepartslogistikk på papiret: Slik påvirker det bedriftens vekst  

Tredjepartslogistikk gir deg merverdi ved å frigjøre ressurser og muliggjøre fokus på kjernevirksomheten. Ved å outsource logistikken til oss som er spesialiserte på å levere logistikkløsninger, kan din bedrift redusere driftskostnader, dra nytte av vårt distribusjonsnettverk og forbedre effektiviteten langs hele forsyningskjeden. Denne tilnærmingen muliggjør raskere skalering og omstilling til endringer i etterspørsel. Med vår tredjepartslogistikk er det lettere å tilpasse seg svingninger på markedet. Videre gir tredjepartslogistikk bedre sporbarhet og rapportering, slik at din bedrift kan ta datadrevne beslutninger og kontinuerlig legge inn en innsats for å optimalisere logistikkprosessene. Bruk av tredjepartslogistikk er dermed ikke bare et kostnadseffektivt valg, men et kritisk verktøy for vekst og konkurranseevne på et stadig mer komplekst marked.  

Stol på vår tredjepartslogistikk og la oss hjelpe deg med å komme i gang  

Lager og logistikk går hånd i hånd når vi planlegger og koordinerer transport på samtlige transporttyper. DSV overvåker planlegging, gjennomføring og administrasjon av all transport og distribusjon. Vi frakter gods på jernbane, vei, fly og skip. Uansett hvilken transporttype godset fraktes på, kan du spore forsendelsene i sanntid. Vi tilbyr GPS sporing med vår digitale kundeplattform myDSV

Ofte stilte spørsmål 

Vil du sentralisere lagring på regionale distribusjonssentre? 

Alle våre løsninger er skalerbare og kan tilpasses dine behov. Uavhengig av hvilke logistikkbehov du skulle ha, kan DSV tilby deg en løsning som passer deg. Hvis du er usikker på hva du behøver, kan våre analytikere hjelpe deg med å finne en løsning. Ta kontakt med ditt lokale DSV-kontor i dag

Forskjellen mellom en oppstartsbedrift og et multinasjonalt selskap 

Vi tilbyr løsninger til både oppstartsbedrifter og store multinasjonale selskaper. Vi har skalerbare løsninger og tilbyr lokal støtte der det er behov. Dette betyr at vi kan støtte en bedrift under oppstart, som trenger råd til logistikkløsninger for å kunne bli en global spiller. Med våre løsninger, kan vi for eksempel enkelt sette opp mer lagring ved behov. I prosessen samarbeider vi med deg for å skape et fremtidsrettet logistikkoppsett for å forenkle og støtte bedriftens vekst.  

Vi tilbyr altså vår ekspertise gjennomgående i forsyningskjeden, som vil bidra til å gjøre transport fra A til Å mer effektiv.  

Kontakt oss for dialog om hvordan våre logistikkløsninger kan løse dine behov

Noen spørsmål? 

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Solutions