Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
3D-modell av M1 container

Shipping container M1  

Det benyttes forskjellige containere og paller når man frakter varer på fly. En av disse er en M1 container, også kjent som en AMA shipping container. Dette er en solid container av aluminium som er hyppig brukt på flyfrakt. I DSV bruker vi denne til å frakte forskjellige varer av diverse størrelser og volum.  

Spør oss om frakt på container

Hva er en M1 / AMA container?  

En M1 / AMA shipping container er en firkantet og robust lasteenhet vi benytter oss av til å sende gods på fly. Det er en stor container, som man kan fylle med store volum. Det betyr også at kun store og brede fly kan frakte slike containere. Den blir typisk brukt på Boeing 747 fly. Opprinnelig både et passasjer- og lastefly, som nå typisk kun brukes til godstransport. Om bord på flyet kan man tilpasse containeren etter de forskjellige lasterommene som finnes.  

M1 er betegnelse på containeren og refererer til dens spesifikke dimensjoner. AMA er en betegnelse satt av International Air Transport Association (IATA). Organisasjonen består av flere flyselskaper og fungerer som en arena for kommunikasjon på tvers av hverandre. Den gir også koder til lufthavner og setter spesifikasjoner til containere og andre Unit Load Devices (ULD). ULD er samlebegrepet for containere og paller man bruker ved godstransport på fly. Man bruker betegnelsene for å signalisere korrekt håndtering og distribusjon av containeren på flyplass og terminal.  

Dimensjoner til en M1 container  

Her finner du de spesifikke dimensjonene til en M1 container. Nedenfor blir det oppgitt mål på grunnflate og høyde i både centimeter og tommer.  

Høyde  

Containeren har en høyde på 243,8 centimeter eller 96 tommer.  

Grunnflate  

  • Lengde: 317,5 cm / 125” 
  • Bredde: 243,8 cm / 96”  

Fraktcontainer med høy vektgrense  

En M1 container kan bli lastet med mange og/eller tunge gods, og har en maksimum bruttovekt på 6 800 kg. Dens egenvekt er 340 kg.  

 

Unit Load Devices  

På fagspråket omtales alle lasteenheter på fly som Unit Load Devices (ULD). Man deler ULDs i to grupper: container og palle. Begge varianter er standardiserte lasteenheter, som gjør sortering, lagring og transport av varer enklere. Se våre andre ULDs nedenfor:  

Flycontainere  

Flypaller  

Få oversikt over containere og paller til flyfrakt  

Forskjellen mellom en M1 container og andre Unit Load Devices 

Man tar kun i bruk en M1 container på Boeing 747 fly, mens LD3 og LD9 containere er anvendelige på flere flytyper fra Airbus og Boeing. Dette henger sammen med at M1 containeren har en høyere vektgrense sammenlignet med de andre shipping containerne. Selv om den ikke kan tas i bruk på mindre fly, åpner dette muligheten for å frakte partigods, tunge spesialgods eller andre varer av høy verdi og/eller risiko.  

Frakt store og tunge gods på containeren  

Partigods, varer som overstiger 3 tonn, er gunstig å frakte på en M1 container. 3 tonn er dessuten vektgrensen for sendinger av stykkgods, som en LD3 container er bedre egnet for. Spesialgods omfatter farlig gods, temperaturkontrollerte varer (for eksempel legemidler) og hengende plagg. Man bruker en M1 container til dette fordi man kan overholde retningslinjene som kommer med transport av farlig gods og legemidler. Man skal for eksempel gjøre risikovurdering innen transport, slik at man forhindrer uhell under frakt.  

M1 container og IATA-koder  

IATA-koder er bestemte signaler definert av International Air Transport Association (IATA). Man bruker kodene for å kjennetegne containeren når det skal lastes og omlastes på flyplassen. Finn IATA-kodene til en M1 container nedenfor:  

IATA-koder på containeren  

AQ6, AQA, AMA, AMK, RQA og AQD.  

Denne containeren er egnet for følgende fly:  

B747 

Flyfrakt sammen med DSV  

Har du behov for rask levering med fokus på kvalitet, er flyfrakt sammen med DSV svaret. Når du samarbeider med oss, velger du mellom tre ulike tjenester: Priority, Classic og Economy. Treff ditt valg basert på dine krav til transitt, ledetider og pris.

Kontakt oss for mer informasjon og tilbud

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Air