Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan
Klasse 1: Explosieven

Gevarenklasse 1: Explosieven

Een explosief is elke reactieve stof of voorwerp, inclusief een apparaat, dat een grote hoeveelheid potentiële energie bevat die een explosie kan veroorzaken als deze plotseling vrijkomt. De explosie gaat meestal gepaard met de productie van licht, warmte, geluid en druk.

Op basis van testmethoden zijn stoffen en voorwerpen van klasse 1 onderverdeeld in 6 divisies voor explosieven.

Klasse 1 Explosieven Divisie 1.1

Divisie 1.1

Stoffen en voorwerpen die gevaar voor massa-explosie met zich meebrengen.
Klasse 1 Explosieven Divisie 1.2

Divisie 1.2

Stoffen en voorwerpen met gevaar voor projectie maar geen gevaar voor massa-explosie.
Klasse 1 Explosieven Divisie 1.3

Divisie 1.3

Stoffen en voorwerpen die brandgevaar en ofwel een klein ontploffingsgevaar of een klein projectiegevaar of beide inhouden, maar geen massa-explosiegevaar waarvan de verbranding aanzienlijke stralingswarmte veroorzaakt of die achtereenvolgens in brand vliegen en kleine ontploffings- of projectie-effecten of beide veroorzaken.
Klasse 1 Explosieven Divisie 1.4

Divisie 1.4

Stoffen en voorwerpen die slechts een gering ontploffingsgevaar opleveren in geval van ontbranding of ontbranding tijdens het vervoer. De effecten blijven grotendeels beperkt tot het pakket en er is geen projectie van fragmenten van aanzienlijke omvang of bereik te verwachten. Een externe brand zal vrijwel geen onmiddellijke explosie veroorzaken van bijna de gehele inhoud van het pakket.
Klasse 1 Explosieven Divisie 1.5

Divisie 1.5

Zeer ongevoelige stoffen met gevaar voor massa-explosie die zo ongevoelig zijn dat er onder normale vervoersomstandigheden zeer weinig kans is op ontbranding of overgang van verbranding naar ontploffing. Als minimumvereiste mogen ze bij de externe brandproef niet ontploffen.
Klasse 1 Explosieven Divisie 1.6

Divisie 1.6

Extreem ongevoelige artikelen die geen gevaar voor massa-explosie opleveren. De artikelen bevatten overwegend uiterst ongevoelige stoffen en vertonen een verwaarloosbare kans op accidentele initiatie of vermenigvuldiging.

Voorbeelden van frequent vervoerde explosieven

Voorbeelden van explosieve gevaarlijke goederen zijn munitie/patronen, vuurwerk/pyrotechniek, fakkels, slaghoedjes/ontstekers, lonten, explosieve ladingen (explosieven, afbraak etc.), slagkoord, ontstekers, raketten en trinitrotolueen (TNT).

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys