Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Gevarenklasse 2: Gassen

Gassen kunnen een zuiver gas zijn of een mengsel van een of meer gassen. Ze worden door de voorschriften voor gevaarlijke goederen gedefinieerd als stoffen die een dampdruk hebben van meer dan 300 kPa (3 bar) bij 50°C, of die bij een standaarddruk van 101 kPa volledig gasvormig zijn bij 20°C.

Stoffen en artikelen van klasse 2 zijn ingedeeld in een van de volgende divisies:

Klasse 2.1 Brandbare gassen

Divisie 2.1

Brandbaar gas

Klasse 2.2 Niet-brandbare, niet-giftige gassen

Divisie 2.2

Niet-brandbaar samengeperst gas
Klasse 2: Gassen

Divisie 2.3

Giftig gas

Onderverdeling van gassen

Gassen worden onderverdeeld in samengeperste gassen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen, opgeloste gassen, spuitbussen en houders, andere artikelen die gas onder druk bevatten, niet onder druk staande gassen die aan speciale vereisten voldoen (gasmonsters), chemicaliën onder druk en geabsorbeerd gas. Met uitzondering van aërosolen en chemicaliën onder druk, worden de gassen van klasse 2 op basis van hun gevaarlijke eigenschappen in de volgende groepen verdeeld:
A Verstikkend
O Oxiderend
F Brandbaar
T Giftig
TF Giftig, brandbaar
TC Giftig, bijtend
TO Giftig, oxiderend
TFC Giftig, brandbaar, bijtend
TOC Giftig, oxiderend, bijtend

 

Redenen voor regulering

Gassen kunnen ernstige gevaren opleveren vanwege hun ontvlambaarheid, verstikkingspotentieel, vermogen om te oxideren en/of omdat ze giftig of bijtend zijn.

Voorbeelden van frequent vervoerde gassen

Voorbeelden van gevaarlijke goederen van klasse 2 zijn spuitbussen, samengeperst gas, brandblussers, koelgassen, aanstekers, acetyleen, kooldioxide, helium, waterstof, zuurstof, stikstof, aardgas, petroleumgassen, vloeibaar gemaakte gassen, butaan, propaan, methaan en ethyleen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys