Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Klasse 5: Oxidatiemiddelen

Stoffen en voorwerpen van klasse 5 zijn ingedeeld in een van de twee subklassen.

Klasse 5.1 / 5.2 - Oxidatiemiddelen en organisch peroxide

Gevarenklasse 5.1: Oxiderende stoffen

Klasse 5.1 zijn stoffen die, hoewel ze op zichzelf niet noodzakelijkerwijs brandbaar zijn, in het algemeen door zuurstofafgifte de verbranding van andere materialen en voorwerpen die dergelijke stoffen bevatten, kunnen veroorzaken of daartoe kunnen bijdragen. Oxiderende stoffen kunnen zowel een vaste als een vloeibare vorm hebben.

Verpakkingsgroepen

Aan klasse 5.1 is een verpakkingsgroep toegekend die de mate van gevaar aangeeft.

Verpakkingsgroep I: Stoffen die groot gevaar opleveren
Verpakkingsgroep II: Stoffen die middelmatig gevaar opleveren
Verpakkingsgroep III: Stoffen die weinig gevaar opleveren

Voorbeelden van vaak vervoerde oxiderende stoffen

Ammoniumnitraat, chloraten, nitraten, nitrieten, peroxiden, calciumhypochloriet, calciumnitraat, calciumperoxide en waterstofperoxide.
Klasse 5.2 Oxiderende peroxiden

Gevarenklasse 5.2: Organische peroxiden

Stoffen van klasse 5.2 zijn onderverdeeld in:

P1 Organische peroxiden, waarvoor geen temperatuurregeling nodig is
P2 Organische peroxiden, die temperatuurcontrole vereisen

Organische peroxiden zijn vatbaar voor exotherme ontbinding bij normale of verhoogde temperaturen. De ontbinding kan worden geïnitieerd door hitte, contact met onzuiverheden (bijv. zuren, verbindingen van zware metalen, amines), wrijving of stoten. De ontbindingssnelheid neemt toe met de temperatuur en varieert met de organische peroxideformulering. Ontbinding kan resulteren in de ontwikkeling van schadelijke of brandbare gassen of dampen. Voor bepaalde organische peroxiden moet de temperatuur tijdens het transport worden gecontroleerd. Sommige organische peroxiden kunnen explosief ontbinden, vooral als ze worden beperkt. Deze eigenschap kan worden gewijzigd door de toevoeging van een verdunningsmiddel of door gebruik te maken van de juiste verpakking. Veel organische peroxiden branden heftig en contact met ogen en huid moet worden vermeden. Sommige organische peroxiden veroorzaken ernstig oogletsel, zelfs na kortstondig contact, of zijn bijtend voor de huid.

Verpakkingsgroepen

Er zijn geen verpakkingsgroepen toegewezen aan de gevaarlijke goederen van klasse 5.2.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Erwin Peeters