Logo DSV

Gevaarlijke lading heeft een nog veiligere verzending nodig

Verzend gevaarlijke goederen of gevaarlijke materialen veilig met behulp van zeevrachtdiensten van DSV die voldoen aan alle toepasselijke kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieuregels, evenals aan de beste praktijken op het gebied van transport en logistiek.

Voor gevaarlijke zeevracht kunnen speciale opslagvoorwaarden nodig zijn, bijvoorbeeld extra aandacht voor waar en hoe containers met gevaarlijke goederen gestapeld moeten worden. Blootstelling aan zonlicht en water is een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden.

Bij een incident op zee kan het marine milieu ernstig worden aangetast door het vervoer van gevaarlijke stoffen aan boord. Een goede verpakking en toegang tot gevaarlijke lading in geval van nood is essentieel.

In overeenstemming met regelgeving

Het classificatiesysteem van de Verenigde Naties (VN) bevat negen klassen van gevaarlijke goederen. Deze moeten worden aangegeven met specifieke VN-nummers op het aangifteformulier, verpakking, markering en etikettering om hun veilige verzending te vergemakkelijken. Voor gevaarlijke goederen gelden ook hoeveelhedenlimieten, die niet mogen worden overschreden om een veilig transport te garanderen.

De verzending van gevaarlijke zeevracht wordt geregeld door de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) -code en de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)​ DSV kan ook gevaarlijke lading afhandelen voor multimodale zendingen, in lijn met andere nationale en internationale regelgeving die van toepassing is op specifieke transportmodaliteiten, bijvoorbeeld door de lucht, over de weg of per spoor.

Krijg deskundige inzichten over wat u moet weten bij het verzenden van gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen​

Temperatuur gecontroleerd transport

Voor gevaarlijke goederen en gevaarlijke materialen die temperatuurgecontroleerde omgevingen vereisen, biedt DSV de juiste afhandeling met end-to-end cold chain vrachtdiensten.

U kunt temperatuurregeling verwachten in elke fase van de verzending:

  • Over meerdere vervoerswijzen, waaronder luchtvracht, zeevracht, wegtransport en transport per spoor
  • Koude opslagfaciliteiten
  • Volledige zichtbaarheid om uw zendingen te volgen met behulp van onze IT-systemen
  • Proactieve temperatuurbewaking, controle en documentatie

Lees meer over koelketenlogistiek en transportmodi voor het verzenden van chemicaliën en farmaceutische producten in temperatuurgecontroleerde omgevingen door de lucht, over zee, over de weg en per spoor.

De experts van DSV zijn opgeleid om alle soorten gevaarlijke zeevracht te behandelen. Praat met ons over gespecialiseerde oplossingen voor uw branche.

Heeft u vragen?

Onze teams van DSV Air & Sea staan voor u klaar.

DSV Air&Sea Contact us