Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Czym są Incoterms® i jak wpływają na odpowiedzialność oraz na potrzebę ubezpieczenia

Kupując, sprzedając lub wysyłając towary na skalę światową, powinieneś rozumieć Incoterms®. Mają one wpływ na odpowiedzialność różnych zaangażowanych stron oraz na potrzebę ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Transport międzynarodowy może wydawać się dość skomplikowany. Musisz zająć się odprawą celną, umieć obchodzić się z towarami niebezpiecznymi lub wypełnić odpowiednią dokumentację. Jeśli coś zostanie przeoczone, ważne jest, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za towar na każdym etapie wysyłki
 
Kupując, sprzedając lub wysyłając towary na skalę światową, powinieneś rozumieć tak zwane Incoterms® - międzynarodowe reguły handlu określone przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Mają one wpływ na odpowiedzialność poszczególnych stron zaangażowanych oraz na potrzebę ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
 

Co to są Incoterms®?

Incoterms® regulują kupno i sprzedaż towarów oraz określają obowiązki kupujących i sprzedających, działających
w międzynarodowym systemie handlowym. Określają, kto sprawuje kontrolę (posiada) i kto ponosi ryzyko w trakcie transportu towarów od sprzedawcy do kupującego.
 
Wprowadzone po raz pierwszy w 1936 r., Incoterms® są aktualizowane co 10 lat. Są uznawane przez Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), organ zarządzający międzynarodowym prawem handlowym, jako standard światowy. Najnowsza edycja to Incoterms 2020.
 
Sprawdź co powinieneś wiedzieć, co się zmieniło i co nowego w Incoterms® 2020.
 

Dlaczego Incoterms® mają znaczenie

Incoterms®, które mają zastosowanie w każdym przypadku, są uzgadniane w drodze umowy między sprzedawcą
a kupującym towary. Wyraźnie określają, kiedy kontrola i odpowiedzialność (ryzyko) przechodzą z jednej strony
na drugą. Niektóre typowe reguły Incoterms to:
  • EXW: Ex-Works (z zakładu)
  • DAP: Delivered at Place (dostarczone na miejsce)
  • DDP: Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone)
  • CFR: Cost and Freight (koszt i fracht)
  • CIF: Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht)
Zwróć uwagę, że Incoterms nie definiują własności. Określają jedynie, kiedy występuje posiadanie, kontrola
i przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego.
 

Jak pracować z Incoterms

Poznaj czas określonego zdarzenia

Ponieważ kontrola, posiadanie i odpowiedzialność niekoniecznie przenoszą się ze sprzedającego na kupującego jednocześnie, ważne jest, aby mieć świadomość, kiedy przejmujesz lub przekazujesz ryzyko. Innymi słowy, kiedy odpowiedzialność za ubezpieczenie towarów przechodzi w transakcji na Ciebie z drugiej strony lub odwrotnie.
exw
Na przykład, jeśli uzgodniony Incoterms to Ex-Works (EXW), wówczas odpowiedzialność za towary przenosi się na fabrykę
lub lokal kupującego, gdy tylko towary są gotowe do odbioru. Fakt, że odbierasz dwa dni później lub że dostawa do Ciebie ma miejsce kilka tygodni później, po długiej podróży morskiej w kontenerze, nie ma wpływu na przejście ryzyka i odpowiedzialności. Tym samym istnieje konieczność podjęcia decyzji o ubezpieczeniu przesyłki.
 
Ex-Works przypomina kupowanie czegoś w sklepie. Przejmujesz odpowiedzialność i kontrolę w danym sklepie, chociaż własność prawna może nie zostać natychmiast przeniesiona na Ciebie, jeśli przykładowo rozliczasz się za pomocą kredytu płacąc później.
 
dap
Na drugim końcu skali znajdują się reguły: dostarczone do miejsca (DAP) i dostarczone, cło opłacone (DDP). W obu przypadkach przeniesienie kontroli i ryzyka ma miejsce w siedzibie kupującego dopiero po rozładunku towarów, czyli w tym samym czasie, gdy kupujący odbiera towar. W związku z tym to sprzedawca musi zapewnić ubezpieczenie aż do tego momentu.
 
Reguła dostarczone do miejsca (DAP) jest podobna do sytuacji zamawiania towaru z dostawą do domu. Płacisz za dostawę i oczekujesz, że sprzedawca będzie odpowiedzialny za przesyłkę, dopóki nie zostanie bezpiecznie dostarczona do Ciebie.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami