Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Czym są Incoterms® i jak wpływają na odpowiedzialność oraz na potrzebę ubezpieczenia

Kupując, sprzedając lub wysyłając towary na skalę światową, powinieneś rozumieć Incoterms®. Mają one wpływ na odpowiedzialność różnych zaangażowanych stron oraz na potrzebę ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Transport międzynarodowy może wydawać się dość skomplikowany. Musisz zająć się odprawą celną, umieć obchodzić się z towarami niebezpiecznymi lub wypełnić odpowiednią dokumentację. Jeśli coś zostanie przeoczone, ważne jest, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za towar na każdym etapie wysyłki.
 
Kupując, sprzedając lub wysyłając towary na skalę światową, powinieneś rozumieć tak zwane Incoterms® - międzynarodowe reguły handlu określone przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Mają one wpływ na odpowiedzialność poszczególnych stron zaangażowanych oraz na potrzebę ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
 

Czym są Incoterms®?

Incoterms® regulują kupno i sprzedaż towarów oraz określają obowiązki kupujących i sprzedających, działających
w międzynarodowym systemie handlowym. Określają, kto sprawuje kontrolę (posiada) i kto ponosi ryzyko w trakcie transportu towarów od sprzedawcy do kupującego.
 
Wprowadzone po raz pierwszy w 1936 r., Incoterms® są aktualizowane co 10 lat. Są uznawane przez Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), organ zarządzający międzynarodowym prawem handlowym, jako standard światowy. Najnowsza edycja to Incoterms 2020.
 
Sprawdź co powinieneś wiedzieć, co się zmieniło i co nowego w Incoterms® 2020.
 

Dlaczego Incoterms® mają znaczenie

Incoterms®, które mają zastosowanie w każdym przypadku, są uzgadniane w drodze umowy między sprzedawcą
a kupującym towary. Wyraźnie określają, kiedy kontrola i odpowiedzialność (ryzyko) przechodzą z jednej strony
na drugą. Niektóre typowe reguły Incoterms to:
  • EXW: Ex-Works (z zakładu)
  • DAP: Delivered at Place (dostarczone na miejsce)
  • DDP: Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone)
  • CFR: Cost and Freight (koszt i fracht)
  • CIF: Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht)
Zwróć uwagę, że Incoterms nie definiują własności. Określają jedynie, kiedy występuje posiadanie, kontrola
i przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego.
 

Jak pracować z Incoterms

Poznaj czas określonego zdarzenia

Ponieważ kontrola, posiadanie i odpowiedzialność niekoniecznie przenoszą się ze sprzedającego na kupującego jednocześnie, ważne jest, aby mieć świadomość, kiedy przejmujesz lub przekazujesz ryzyko. Innymi słowy, kiedy odpowiedzialność za ubezpieczenie towarów przechodzi w transakcji na Ciebie z drugiej strony lub odwrotnie.
exw
Na przykład, jeśli uzgodniony Incoterms to Ex-Works (EXW), wówczas odpowiedzialność za towary przenosi się na fabrykę lub lokal kupującego, gdy tylko towary są gotowe do odbioru. Fakt, że odbierasz towary dwa dni później lub że dostawa do Ciebie ma miejsce po kilku tygodniach, po długiej podróży morskiej w kontenerze, nie ma wpływu na przejście ryzyka i odpowiedzialności. Tym samym istnieje konieczność podjęcia decyzji o ubezpieczeniu przesyłki.
 
Ex-Works przypomina kupowanie czegoś w sklepie. Przejmujesz odpowiedzialność i kontrolę w danym sklepie, chociaż własność prawna może nie zostać natychmiast przeniesiona na Ciebie, jeśli przykładowo rozliczasz się za pomocą kredytu płacąc później.
 
dap
Na drugim końcu skali znajdują się reguły: dostarczone do miejsca (DAP) i dostarczone, cło opłacone (DDP). W obu przypadkach przeniesienie kontroli i ryzyka ma miejsce w siedzibie kupującego dopiero po rozładunku towarów, czyli w tym samym czasie, gdy kupujący odbiera towar. W związku z tym to sprzedawca musi zapewnić ubezpieczenie aż do tego momentu.
 
Reguła dostarczone do miejsca (DAP) jest podobna do sytuacji zamawiania towaru z dostawą do domu. Płacisz za dostawę i oczekujesz, że sprzedawca będzie odpowiedzialny za przesyłkę, dopóki nie zostanie bezpiecznie dostarczona do Ciebie.

Upewnij się, że wybrany przez Ciebie Incoterm pasuje do Twojego  łańcucha dostaw

Podobnie jak w przypadku każdej umowy, warunki, które możesz negocjować, ostatecznie zależą od tego, jak istotnym jesteś Klientem lub dostawcą dla drugiej strony transakcji. Być może będziesz musiał zaakceptować zaproponowane warunki lub będziesz w stanie uzyskać korzystniejsze dla siebie.
 
Uważaj na stosowanie Incoterms, które utrudniają Twój biznes. Na przykład Ex-Works (EXW) oznacza, że jesteś odpowiedzialny za zorganizowanie całego transportu i poniesienie całego ryzyka, gdy dostawca udostępni Ci towary w swojej siedzibie. Jeśli jednak chcesz kontrolować łańcuch dostaw od tego momentu, może to być dla Ciebie dobre rozwiązanie. Będziesz mógł efektywnie wykorzystywać teren fabryki Twojego dostawcy jako dodatkową przestrzeń magazynową - potrzebna jest w tym wypadku dodatkowa umowa określająca, kiedy należy odebrać towary. 
 
Reguła Ex-Works (z zakładu) jest powszechna w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie produkcja just-in-time oraz just-in-sequence oznacza, że producenci samochodów chcą jak największej kontroli nad dostawcami w łańcuchu. W Twojej branży może obowiązywać inna reguła Incoterm. Dodatkowe kwestie do rozważenia to:
 

Dobrze sprecyzuj miejsce

Podaj jak najwięcej szczegółów. Nazwa miasta czy portu może nie wystarczyć. Dostawca może dostarczyć towar do portu lub na lotnisko w podanym mieście, podczas gdy Ty możesz oczekiwać dostawy pod same drzwi.
 

Pomyśl o należnościach celnych i odprawie celnej

Jasno określ, kto płaci za należności celne i odprawę celną. W przypadku reguły "dostarczone, cło opłacone" (DDP) to sprzedawca ponosi koszty związane z dopuszczeniem do obrotu. W przypadku reguły "koszt i fracht" (CFR)
oraz reguły "koszt, ubezpieczenie i fracht" (CIF) płaci za nie kupujący. CFR i CIF oznaczają, że Twoje towary zostaną rozładowane z samolotu lub statku na lotnisku lub w porcie docelowym, w którym to momencie przejmujesz kontrolę i ryzyko nad towarem.
 

Własność nie oznacza odpowiedzialności

Incoterms nie wspominają o własności, choć może się to wydawać dziwne. Określają jedynie, kiedy występuje posiadanie, kontrola i przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego.
 

Bądź świadomy, kiedy potrzebne jest ubezpieczenie dla każdej z reguł Incoterm

Przedstawiona tabela pokazuje, kiedy ryzyko (pomarańczowe słupki) i ubezpieczenie (zielone słupki) przechodzi
ze sprzedającego na kupującego dla każdej reguły Incoterm.
 
Jak widać, oba przenoszą się jednocześnie, z wyjątkiem opcji "koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do"
(CIP) oraz "koszt, ubezpieczenie i fracht" (CIF). W obu tych przypadkach sprzedawca płaci za ubezpieczenie do uzgodnionego miejsca - miejsca docelowego lub portu załadunku.
 
Zwróć uwagę, że ostatnie cztery Incoterms w tabeli (jasnoniebieskie) dotyczą tylko transportu morskiego
lub śródlądowego.
 
Zakup ubezpieczenia musi być świadomym wyborem. Zrozumienie, kto ponosi odpowiedzialność, determinuje
po prostu, która strona musi zdecydować, czy chce ubezpieczenia.
 
W celu uzyskania informacji na temat odpowiedzialności przewoźnika i spedytora oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu, zobacz artykuł naszych ekspertów o zakresie ubezpieczenia cargo wraz z informacją, kiedy możesz go potrzebować.
 
 
 
Incoterms mogą wydawać się skomplikowane, ale stają się dość proste, gdy się do nich przyzwyczaisz, zwłaszcza te częściej stosowane. Kluczem do efektywnego importu i eksportu jest uzgodnienie najbardziej odpowiednich warunków Incoterms dla Twojego biznesu i okoliczności.
 
Upewnij się, że wiesz, które Incoterms mają zastosowanie, które preferujesz podczas negocjacji, oraz że Twój ładunek jest odpowiednio ubezpieczony. Porozmawiaj z naszymi ekspertami o odpowiednich warunkach Incoterms dla Twojej branży i przesyłek.

 

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami