Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę
Klasa 3: Materiały zapalne ciekłe

Klasa zagrożenia 3: Materiały zapalne ciekłe

Substancje i przedmioty klasy 3 nie podlegają żadnym podziałom.

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych definiują ciecze łatwopalne jako ciecz lub mieszaninę cieczy o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60°C, jednakże olej napędowy, benzyna, olej opałowy (lekki), w tym produkty wytwarzane syntetycznie, których temperatura zapłonu przekracza 60°C, ale nie wynosi więcej niż 100°C, uważa się również za substancje z listy cieczy łatwopalnych klasy 3. 

Klasa 3 ciecze łatwopalne mogą obejmować także substancje ciekłe i stopione substancje stałe o temperaturze zapłonu przekraczającej 60°C, które są transportowane po podgrzaniu do temperatury równej lub wyższej niż ich temperatura zapłonu oraz ciekłe, odczulone materiały wybuchowe, czyli substancje wybuchowe, które są rozpuszczone lub zawieszone w wodzie lub innych substancjach ciekłych.

Podczas transportu morskiego cieczy łatwopalnych klasy 3, Kodeks IMDG wymaga, aby temperatura zapłonu była wskazana w opisie towarów niebezpiecznych.

Grupa pakowania

Mimo, że towary niebezpieczne klasy 3 nie mają innego podziału, to cieczom łatwopalnym przypisano grupę pakowania, która wskazuje stopień zagrożenia.

Grupa pakowania I: Substancje stwarzające duże zagrożenie
Grupa pakowania II: Substancje stwarzające średnie zagrożenie
Grupa pakowania III: Substancje stwarzające małe zagrożenie

Grupa pakowania

Początkowa temperatura wrzenia

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

Grupa pakowania I

Początkowa temperatura wrzenia
≤ 35°C

 

Grupa pakowania II

Początkowa temperatura wrzenia
> 35°C

Temperatura zapłonu < 23°C

Grupa pakowania III

Początkowa temperatura wrzenia
> 35°C

Temperatura zapłonu ≥ 23°C - ≤ 60°C


Przyczyna wprowadzenia regulacji

Płyny łatwopalne wydzielają łatwopalne opary, które po zmieszaniu z powietrzem mogą zapalić się lub eksplodować. W zależności od ich temperatury zapłonu i temperatury wrzenia, mogą być skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne lub łatwopalne.

Przykłady powszechnie transportowanych łatwopalnych cieczy

Aceton, kleje, farby/lakiery, alkohole, produkty perfumeryjne, oleje gazowe/benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy, nafta, żywice, smoły, terpentyna, etanol, benzen, butanole, izopropanole, metanole, oktany.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions