Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę
Klasa 8: Substanc żrące

Klasa zagrożenia 8: Substancje żrące

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych definiują substancję żrącą jako substancję, która poprzez działanie chemiczne powoduje nieodwracalne uszkodzenie skóry lub w przypadku wycieku może materialnie uszkodzić lub nawet zniszczyć towar lub środek transportu. Substancje żrące mogą występować zarówno w postaci stałej, jak i ciekłej.

Materiały niebezpieczne klasy 8 nie są podzielone na podklasy, ale mogą być kwasami lub zasadami. Kwasy mają pH mniejsze niż 7, a Alkalia mają pH większe niż 7, podczas gdy substancje obojętne mają pH równe 7.

Grupa pakowania

Mimo że towary niebezpieczne klasy 8 nie mają innego podziału, substancjom żrącym przypisano grupę pakowania, która wskazuje stopień zagrożenia.

Grupa pakowania I: Substancje stwarzające duże zagrożenie
Grupa pakowania II: Substancje stwarzające średnie zagrożenie
Grupa pakowania III: Substancje stwarzające małe zagrożenie

Grupa pakowania Czas narażenia Okres obserwacji Efekt
I ≤ 3 min ≤ 60 min Zniszczenie całej powierzchni skóry narażonej na kontakt z substancją
II > 3 min ≤ 1h ≤ 14 dni Zniszczenie całej powierzchni skóry narażonej na kontakt z substancją
III > 1h ≤ 4h ≤ 14 dni Zniszczenie całej powierzchni skóry narażonej na kontakt z substancją
III - - Szybkość korozji na powierzchniach stalowych lub aluminiowych przekraczająca 6,25 mm rocznie w temperaturze testowej 55°C podczas badania na obu materiałach


Przykłady powszechnie transportowanych substancji żrących

Przykładami towarów niebezpiecznych klasy 8 są: płyn do akumulatorów kwasowych, płyn do akumulatorów alkalicznych, formaldehyd, kwas solny, jod, kwas metakrylowy, kwas azotowy, kwas siarkowy.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions