Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Bardzo dobre wyniki za I kwartał we wszystkich dywizjach DSV - podwyższona prognoza całoroczna

DSV odnotowuje bardzo dobry wynik za I kwartał, który odznacza się wzrostem i wysoką efektywnością we wszystkich trzech dywizjach. Wspierany przez integrację GIL gross profit wzrósł o 61% w I kwartale 2022 r. Jednocześnie EBIT wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

wyniki finansowe

Przegląd ostatnich wydarzeń

 • DSV odnotowuje bardzo dobry wynik za I kwartał, który odznacza się  wzrostem i wysoką efektywnością
  we wszystkich trzech dywizjach. Wspierany przez integrację GIL gross profit wzrósł o 61% w I kwartale
  2022 r. Jednocześnie EBIT wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
 • Trudne i niestabilne warunki rynkowe w globalnych łańcuchach dostaw utrzymują się w 2022 r.  Znaczący wpływ w tym zakresie mają zarówno wojna w Ukrainie, jak i lockdown COVID-19 w Chinach.
  DSV koncentruje się na znalezieniu najlepszych rozwiązań dla klientów, patrząc szeroko na możliwe rozwiązania transportowe.
 • Wyniki dywizji Solutions w I kwartale były znakomite. Wzrost EBIT dywizji o blisko 200% był napędzany silnym wzrostem gross profit i utrzymywaną dyscypliną kosztową. Potwierdza to długoterminową strategię konsolidacji w duże centra obsługujące wielu klientów oraz nastawienie na inwestycje w automatyzację magazynów.  Duży wpływ na wynik dywizji miała też integracja z GIL.
 • Dywizja Air & Sea odnotowała wzrost EBIT o 109%, podczas gdy dywizja Road uzyskała w tych trudnych warunkach rynkowych 24% wzrost EBIT w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
 • Opublikowane wcześniej prognozy na 2022 r. są aktualizowane. Oczekuje się, że EBIT wyniesie w przedziale 21 000-23 000 mln DKK (wcześniej 18 000-20 000 mln DKK).

Wyniki w Q1 2022

Za pierwsze trzy miesiące 2022 r. Grupa wypracowała gross profit na poziomie 12 877 mln DKK , w porównaniu do 7 785 mln DKK w tym samym okresie ubiegłego roku. Silny wzrost spowodowany był dodaniem działalności GIL i wzrostem we wszystkich dywizjach - zwłaszcza w dywizjach Air & Sea i Solutions.

EBIT za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 6 496 mln DKK w porównaniu do 3 067 mln DKK w tym samym okresie roku ubiegłego.

Za kroczący okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. Grupa osiągnęła 80% wzrost rozwodnionego skorygowanego zysku na akcję.

Jens Bjørn Andersen, Group CEO:

" Za I kwartał 2022 r. odnotowujemy bardzo dobre wyniki, ze wzrostem zysków we wszystkich dywizjach oraz bardzo dobrą płynnością finansową. Trzymamy się planów integracji GIL i jesteśmy na dobrej drodze do jej zakończenia w III kwartale 2022 r. Rynki nadal są poddane ograniczonej przepustowości i zatorom, a w marcu obserwowaliśmy powrót lockdown z powodu COVID-19 w Chinach – przypomnienie dla nas wszystkich, że pandemia jeszcze się nie skończyła.

Wszyscy maja na uwadze trudną sytuację w Ukrainie. Przesyłki DSV do i z Rosji oraz Białorusi zostały wstrzymane, z wyjątkiem niektórych przesyłek humanitarnych, a my jesteśmy w trakcie przygotowania do zakończenia swojej pozostałej działalności w Rosji. Bezpośredni wpływ finansowy nie jest znaczący, ponieważ łączne przychody
w Ukrainie, w Rosji i w Białorusi stanowią mniej niż 1% przychodów Grupy. Mimo to sytuacja wpłynęła negatywnie na rynki na kilka sposobów, zwłaszcza w przypadku transportu lotniczego i drogowego, więc nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić przepustowość i alternatywne rozwiązania dla naszych klientów."

Perspektywy na rok 2022

W ostatnich miesiącach wzrosła niepewność związana z gospodarką światową, jednak DSV spodziewa się, że utrzymujące się zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw będą wzmagać wysoki popyt na usługi DSV. W oparciu
o dobre wyniki w I kwartale 2022 r. i oczekiwania odnośnie pozostałej części roku DSV aktualizuje całoroczne prognozy na 2022 r. w następujący sposób:

 • Oczekuje się, że EBIT wyniesie w przedziale 21 000-23 000 milionów DKK (wcześniej 18 000-20 000 milionów DKK).

Ukraina i Rosja

W ramach globalnej sieci DSV posiada filie w Ukrainie, w Rosji i w Białorusi. Łączne przychody w tych trzech krajach stanowią mniej niż 1% przychodów Grupy. W związku z tym nie oczekuje się istotnego bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe lub sytuację finansową Grupy.

Działania w Ukrainie zostały czasowo zawieszone, gdy na tym terenie rozpoczęła się wojna. Niewielka część operacji jest wznowiona, aby wspierać transporty humanitarne i inne niezbędne działania.

Sytuacja doprowadziła do zatrzymania dostaw DSV do i z Rosji, z wyjątkiem dostaw medycznych i humanitarnych. DSV jest w trakcie przygotowania do zakończenia swojej pozostałej działalności w Rosji.

Sytuacja w Ukrainie i związane z nią sankcje nałożone na Rosję przez UE, USA, Wielką Brytanię i inne kraje wpłynęły na rynki transportowe w kilku obszarach. Zamknięcie rosyjskiej przestrzeni powietrznej zmniejszyło dostępną przepustowość frachtu lotniczego między Azją a Europą, z powodu dłuższego czasu lotu i sankcji wobec rosyjskich linii lotniczych. W Europie decyzja wielu ukraińskich kierowców ciężarówek o powrocie do ojczyzny przyczyniła się do dalszego ograniczenia przepustowości w transporcie drogowym. W obu przypadkach DSV udało się znaleźć alternatywne rozwiązania dla klientów.

Integracja biznesu Agility Global Integrated Logistics

Przejęcie działalności Agility Global Integrated Logistics (GIL) zostało ukończone w sierpniu 2021 r. Integracja GIL postępuje zgodnie z planem, a ostateczne zakończenie ma nastąpić w III kwartale 2022 r.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oczekuje się, że GIL wniesie co najmniej 3 000 mln DKK do łącznego EBIT w ujęciu rocznym. 

Pełny komunikat

Cały komunikat DSV można przeczytać tutaj.

Kontakt

Relacje z inwestorami:
Flemming Ole Nielsen, tel. +45 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com
Sebastian Rosborg, tel. +45 43 20 33 87, sebastian.rosborg@dsv.com 

Media:

Maiken Riise Andersen, tel. +45 43 20 30 74, maiken.r.andersen@dsv.com