Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Klienci DSV mogą czuć się bezpiecznie!

Rok 2022 dla producentów i importerów wyrobów medycznych jest czasem dużych zmian. Związane jest to z wejściem w życie nowej ustawy o wyrobach medycznych - Ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. DSV na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne, zapewniając obsługę transportu zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych. 

Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów medycznych 

Jako operator logistyczny aktywnie działający w branży farmaceutycznej, również śledzimy zachodzące zmiany legislacyjne. Chcemy zwrócić uwagę naszych Klientów na zapisy określające obowiązki producenta oraz importera związane z transportem i magazynowaniem - art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 3 - Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 09.05.2022.

Art. 77. 1. Importer, który:

4) nie zapewnia, aby w czasie, gdy jest odpowiedzialny za wyrób, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażały zgodności wyrobu z ogólnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania określonymi w załączniku I do rozporządzenia 2017/745 lub załączniku I do rozporządzenia 2017/746 i spełniały warunki ustanowione przez producenta, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 5 rozporządzenia 2017/745
lub art. 13 ust. 5 rozporządzenia 2017/746,

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Art. 78. 1. Dystrybutor, który:

3) nie zapewnia warunków przechowywania lub transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia 2017/745 lub art. 14 ust. 3 rozporządzenia 2017/746,

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Klienci DSV Road mogą czuć się bezpiecznie!

Obsługując branżę farmaceutyczną w dystrybucji krajowej oraz w transporcie międzynarodowym, DSV Road
od lat poszerza swoje zdolności transportowe floty dostosowanej do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Nasi Koledzy i Koleżanki z Działu Jakości na bieżąco śledzą zachodzące zmiany i proaktywnie reagują dostosowując nasze procedury ISO. Na bieżąco aktualizujemy nasze szkolenia dla Kierowców oraz zatrudnionych Przewoźników.
Naszym celem jest zabezpieczyć interes naszych Klientów przez realizację dostaw zgodnie z aktualnymi wymogami regulacji prawnych.
Gwarantujemy obsługę transportu zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.

Wszystkich Klientów zainteresowanych rozszerzeniem lub nawiązaniem współpracy w zakresie obsługi transportu wyrobów medycznych lub produktów farmaceutycznych zapraszamy do kontaktu.W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:


Marcin Wnęk, Business Development Manager, Pharma & Healthcare
marcin.wnek@pl.dsv.com 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami