Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Dobre wyniki pierwszego półrocza 2023 r. i perspektywy stabilizacji na rynku przewozów towarowych

W I półroczu br. DSV – Global Transport and Logistics odnotowało dobre wyniki finansowe. Grupa osiągnęła je dostosowując strategię do niesprzyjającej sytuacji rynkowej. Wykorzystując model biznesowy asset-light utrzymała dynamikę po stronie przychodów. Wypracowany zysk brutto spadł o 14,2%, a EBIT o 31,6% r/r. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że ubiegły rok był dla branży TSL pod względem wyników rekordowy, głównie z powodu dynamiki związanej z poziomem wolumenów oraz stawek. W tym roku w tym obszarze nastąpiła stabilizacja. W porównaniu z wynikami DSV sprzed pandemii, odnotowany w tym półroczu zysk i EBIT wypada jednak korzystnie.

Najważniejsze informacje

• DSV odnotowuje dobre wyniki za I półrocze i silne przepływy pieniężne, dostosowując się do słabych warunków rynkowych, poprzez wykorzystanie modelu biznesowego asset-light. Zysk brutto spadł o 14,2%, a EBIT o 31,6% w stosunku do ubiegłorocznych, nadzwyczajnych wyników, ale w porównaniu z poziomami sprzed pandemii wypada korzystnie.

• Dywizja Air & Sea odnotowała spadek EBIT o 35,7% w pierwszej połowie 2023 r., na co wpływ miały niższe wolumeny frachtów i stawki w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

• Dywizja Solutions odnotowała zmniejszoną aktywność w I półroczu 2023 r., odnotowując spadek EBIT z wyłączeniem zdarzeń specjalnych o 23,4% w porównaniu z wyjątkowo dobrym I półroczem 2022 r. Spadek ten był w dużej mierze spowodowany niewielkim zmniejszeniem aktywności ekonomicznej części sektorów i zwiększeniem powierzchni magazynowej.

• Dywizja Road odnotowała 2,8% spadku EBIT. W otoczeniu zmniejszonej aktywności rynkowej w większości sektorów dywizja radziła sobie dobrze i zwiększyła swoje udziały w rynku.

• W pierwszym półroczu 2023 r. na popyt na usługi transportowe i logistyczne miała wpływ sytuacja makroekonomiczna. Równolegle rynki logistyczne szybko się ustabilizowały po perturbacjach ostatnich lat. Na wysoce konkurencyjnym rynku DSV wzmacnia swoje wysiłki handlowe i utrzymuje swoje ambicje rozwoju w tempie przerastającym ogólny rynek przy jednoczesnym dostarczaniu najwyższej jakości usług klientom.

• Opierając się na dobrych wynikach DSV w I półroczu 2023 r. oraz założeniu stopniowej poprawy wolumenu transportu w II półroczu 2023 r., DSV aktualizuje całoroczną perspektywę na 2023 r. w następujący sposób:

Oczekuje się, że EBIT wyniesie od 17 000 do 18 500 mld DKK (wcześniej 16 000-18 000 mld DKK).

Jens Bjørn Andersen, CEO Grupy:

„W drugim kwartale 2023 r. osiągnęliśmy solidne wyniki we wszystkich trzech dywizjach i dobre przepływy pieniężne. Popyt na usługi transportowe i logistyczne jest ograniczony, a w pierwszej połowie 2023 r. wykazaliśmy się zdolnością dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Perspektywy rozwoju rynku są nadal niepewne, ale widzimy oznaki stabilizacji i przewidujemy w kolejnych kwartałach stopniową poprawę wolumenów światowego handlu."

Perspektywy na 2023 rok

Zgodnie z zapowiedziami Spółki, uaktualniono całoroczną prognozę na rok 2023 r.:
EBIT wyniesie od 17 000 do 18 500 mln DKK (wcześniej 16 000-18 000 mln DKK).

Aktualizacja opiera się na wynikach DSV w I półroczu 2023 r. oraz założeniu stopniowej poprawy wolumenów handlu światowego w II połowie 2023 r. Spodziewamy się dalszego spadku zysków brutto z transportu lotniczego i morskiego w porównaniu z poziomem z I połowy 2023 r., ponieważ globalny rynek logistyczny nadal się normalizuje.

Opublikowano również osobny Komunikat Spółki, dotyczący uruchomienia nowego programu skupu akcji własnych o wartości do 4,0 mld DKK. Program zakończy się nie później niż 23 października 2023 r.

Raport finansowy za I półrocze 2023

Raport finansowy można przeczytaj tutaj.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami