Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

DSV - Global Transport and Logistics ogranicza emisję CO2 w swoich obiektach magazynowych

Dzięki wewnętrznym audytom i wprowadzonym rozwiązaniom ograniczyliśmy emisję CO2 we wszystkich obiektach magazynowych DSV, co przybliża nas do osiągnięcia celów ESG i zrównoważonego rozwoju.

Oszczędzanie energii

DSV – Global Transport and Logistics wielokrotnie publikowało informacje na temat rozwiązań technicznych mających na celu redukcję emisji CO2, wynikającą z eksploatacji magazynów, biur i instalacji w naszych obiektach w Polsce. Dziś, podsumowując roczne wyniki wszystkich działań z zakresu ESG, chcemy podkreślić, jak ważne jest wdrażanie inwestycji nisko i średnio nakładowych, które przy tak dużej skali działalności, jak nasza, może przynieść znaczące korzyści w postaci redukcji zużytej energii niezbędnej przy zapewnieniu najwyższej jakości obsług naszym klientom.

Dzięki kilkuosobowemu zespołowi Facility & Maintenance DSV, w 2023 roku przeprowadziliśmy wewnętrzne audyty wszystkich lokalizacji, w których zużywamy energię elektryczną i gaz. W wyniku analiz, wdrożenia zmian i wykorzystania OZE, ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 34% w skali roku (kg/m2; 2023 vs 2022) dla obiektów, w których nie jest wymagane utrzymanie ściśle określonych warunków przechowywania, a także imponująco zredukowaliśmy redukcję emisji CO2, o aż 52% w skali roku (kg/m2; 2023 vs. 2022), w obiektach o reżimach temperaturowych i wilgotnościowych (w tym w magazynach żywności i farmaceutyków). - mówi Marcin Muś, Senior Facility & Maintenance Manager w DSV Solutions, odpowiedzialny za ten aspekt działalności w Polsce.

Każdego miesiąca zespół Facility & Maintenance analizuje zużycie mediów i wdraża optymalizacje za pomocą narzędzi wykorzystywanych w centrach dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych czy biurowcach klasy A. Duże zmiany optymalizacyjne można przeprowadzić też relatywnie niewielkim kosztem, ale niezbędne jest do tego pełne zaangażowanie użytkowników obiektów. Niezależnie od rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do zasilania naszych zasobów, nie mniejszą uwagę zwracamy na to, gdzie i w jaki sposób jest ona zużywana. Ważne jest także budowanie świadomości proekologicznej i poczucia sprawczości w drodze do zrównoważonego rozwoju i osiągania celów ESG naszej organizacji.

 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami