Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Korekta paliwowa BAF

Korekta paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor) jest automatycznym mechanizmem regulującym wysokość stawek transportowych w wyniku zmiany cen paliw, które są największym składnikiem kosztów transportu. Wskaźnik BAF rośnie lub maleje w zależności od cen rynkowych paliwa.
Wartość wskaźnika BAF ustalana jest na podstawie aktualnej średniej ceny hurtowej 1 m³ oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej przez PKN Orlen.
W zależności od sytuacji rynkowej związanej z prowadzona działalnością, DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii wyliczeń oraz wysokości wskaźnika BAF bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Stron, poza publikacją na stronie www.dsv.com/pl

Korekta paliwowa BAF dla umów zawieranych do dnia 31.10.2022

Korekta paliwowa BAF dla umów zawieranych od dnia 01.11.2022


Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę