Logo DSV
Få en offert

Vi kan erbjuda dig den lagerflexibilitet du behöver. Och vi bygger ständigt fler lager så att ditt företag kan växa.

Lager och lagerhantering

DSV ser till att dina varor lagras och hanteras på det mest optimala och kostnadseffektiva sättet. Vi hittar rätt plats för lagring och hantering av dina varor - oavsett var i världen - och vi erbjuder även branschspecifika lagerlösningar.

Vi erbjuder flera olika lager och lagringsalternativ, såsom temperaturkontrollerad lagring, bulkförvaring, lagring på hylla samt konventionell lagring i pallställage. När artiklarna väl har ankommit, inventerar vi lagret kontinuerligt för att säkerställa att lagernivåerna i ditt system är desamma som i det fysiska lagret.

Ankommande logistik

Vi hanterar logistiklösningar för dina ankommande varor till våra lager, samt inspektion och registrering av inkommande produkter. Våra logistiktjänster för inkommande gods innefattar lossning och palletering, kontroll av skador, registrering av serienummer eller artiklar samt placering av dina produkter på rätt lagringsplats.

Avgående logistik

Du kan skicka dina dagliga försäljningsordrar till oss i överenskommet format och tidpunkt. Vi hanterar avgående logistiska plockningsprinciper som 'First Expired, First Out' (FEFO), 'Last In First Out' (LIFO) och 'First In, First Out' (FIFO). Före leverans kontrollerar vi varje försäljningsorder mot packlista och paketetikett och lastar sedan varorna i last- eller distributionsbilar. Förutom dedikerade lagermedarbetare har vi en flexibel pool av anställda som kan hantera säsongstoppar.

Mervärdestjänster

Vi gör mer än att bara lagra dina artiklar åt dig. DSVs tjänster varierar från lager till lager, men våra viktigaste globala lagertjänster listas här:

Paketering och ompaketering

Beroende på dina krav, kan vi ompaketera dina produkter. Till exempel ompaketering av skadade lådor, paketering i nya ytterkartonger eller displaykartonger och hantering av landsspecifika, kundspecifika och språkspecifika förpackningar.

Konfiguration

Vi konfigurerar hårdvara, såsom skrivare, datorer, mobiltelefoner, routrar och TV-apparater enligt kund- och/eller landsspecifika krav.

Testning

Vi testar så att dina produkter fungerar korrekt, baserat på ditt företags standarder, på många olika sätt till exempel genom anslutningskontroller, genomgång av funktioner, mätningar och felrapportering.

Märkning

Vi kan märka dina produkter med kundspecifik information, inklusive logotyper och streckkoder.

Reparationer

Vi hanterar dina kundreturer och utför ett brett utbud av reparationsarbeten och omkonfigurering av produkter. Vårt lagerhanteringssystem (WMS) kan styra och kategorisera olika klasser av produktkvalitet per SKU.

Läkemedel - GDP-godkänt lager

DSV har många lager som är certifierade för läkemedel. Läs om alla våra farmaceutiska tjänsterhär.

Kvalitetskontroll

Vi utför visuella såväl som manuella kontroller för att upptäcka eventuella tillverkningsfel och säkerställer att produkter uppfyller överenskomna standarder.

 

Kundcase

Cargill Cocoa and Chocolate

Hur gör man ett lager brandsäkert för lagring av lättantändliga kakaoprodukter? Detta var utmaningen som löstes av DSV för Cargill Cocoa. 

Kundcase Cargill Cocoa and Chocolate

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions