Logo DSV

Technické pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) jsou mezinárodně dohodnutým souborem ustanovení upravujících požadavky na leteckou přepravu nebezpečného zboží.

Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) vydává předpisy o nebezpečném zboží v souladu s technickými pokyny ICAO.

Co se považuje za nebezpečné zboží?

Nebezpečným zbožím jsou materiály nebo předměty s nebezpečnými vlastnostmi, které, pokud nejsou řádně kontrolovány, představují potenciální riziko pro lidské zdraví a bezpečnost, infrastrukturu a / nebo dopravní prostředky.

Nebezpečným zbožím, často považovaným za nebezpečný materiál, mohou být čisté chemikálie, směsi látek, výrobky nebo předměty, které mohou při nesprávném zacházení nebo přepravě představovat riziko pro lidi, zvířata nebo životní prostředí.

Přeprava nebezpečných materiálů

Vzorové předpisy UN používají systém klasifikace, v němž je každá nebezpečná látka nebo předmět zařazen do TŘÍDY v závislosti na povaze nebezpečí, které představuje. Existuje 9 tříd, z nichž některé jsou dále rozděleny.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.