DSV - Global Transport and Logistics
Získejte nabídku

Železniční nákladní přeprava mezi Čínou a Evropou: rychlá a nákladově efektivní volba

Vedle letecké a námořní nákladní přepravy je nyní železniční nákladní přeprava stále atraktivnějším způsobem zasílání zboží mezi Čínou a Evropou. Hlavními výhodami jsou rychlost a cena. Železniční nákladní přeprava je rychlejší než námořní doprava a nákladově efektivnější než letecká přeprava.

Díky investicím čínské vlády umožňuje železniční nákladní přeprava dopravit zboží ze severní a střední Číny přímo do mnoha evropských zemí, v některých případech s last mile delivery obsluhovanou kamionem nebo prostřednictvím short sea tras. Podíváme se na výhody železniční nákladní přepravy mezi Čínou a Evropou, hlavní trasy a některé praktické aspekty přepravy zboží po železnici.
 

Výhody železniční nákladní přepravy

Rychlost: Rychlejší než loď

Cesta vlakem z Číny do Evropy, z terminálu do terminálu, a v závislosti na trase, trvá 15 až 18 dní. To je zhruba polovina času potřebného k přepravě kontejnerů lodí.
 
Díky těmto kratším dobám přepravy mohou firmy rychleji reagovat na měnící se požadavky trhu. Kromě toho kratší doba přepravy vede k větší rotaci a tím i ke snížení zásob v dodavatelském řetězci. Jinými slovy, podniky mohou uvolnit provozní kapitál a snížit své kapitálové náklady.
 
Další výhodou je úspora nákladů na úroky ze zásob. Železnice je proto atraktivní alternativou k námořní přepravě například vysoce hodnotného elektronického zboží.
 

Náklady: Méně nákladné než letadlo

Námořní přeprava nabízí nejnižší ceny a v současné době je preferovaným způsobem přepravy do a z Číny. Přepravní časy jsou však dlouhé. Když je tedy důležitá rychlost, vstupuje do hry letecká přeprava, i když náklady jsou mnohem vyšší.
 
V závislosti na místě nákladky, místě vykládky a objemu je přeprava kontejneru door-to-door železniční nákladní dopravou zhruba dvakrát dražší než námořní nákladní přeprava, ale stojí pouze čtvrtinu ceny letecké přepravy.
 
V posledních několika letech se železnice umístila přímo mezi námořní a leteckou dopravou, protože je levnější než letecká přeprava a rychlejší než přeprava po moři.

Udržitelnost: Ekologičtější než letecká přeprava

Námořní nákladní přeprava zůstává nejekologičtějším způsobem dopravy. Emise CO2 v železniční nákladní přepravě jsou však výrazně nižší než v letecké nákladní přepravě, což je argument, který je stále důležitější.

Železniční nákladní trasy mezi Čínou a Evropou

Pro nákladní vlaky existuje hlavní trasa :
  • Jižní trasa přes Kazachstán a jižní Rusko je nejvhodnější pro nákladní dopravu do a z Číny do a z střední Evropy.
Železnice je ideální pro podniky, jejichž zboží má životnost příliš krátkou na to, aby umožnila přepravu po moři. Zajímavé je to také u produktů s nízkou marží, kde je letecká přeprava příliš nákladná.
Převážná část železničních zásilek z Asie do Evropy je určena pro průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, spotřební zboží, maloobchod a móda, průmyslová výroba a technologie. Většina produktů je určena pro Německo, největší trh, ale dodávky směřují také do okolních zemí: Belgie, Nizozemsko, Francie, Dánsko, Švýcarsko a někdy sahají až do Velké Británie, Španělska a Norska. 
 

Konsolidujte různorodé zboží do plně kontrolovaných zásilek

Kromě celokontejnerových zásilek (FCL) jsou v poslední době k dispozici také dokládkové kontejnery (LCL), přičemž poskytovatelé logistiky zajišťují konsolidaci několika nákladů od různých zákazníků do celých kontejnerů. Díky tomu je železnice atraktivním řešením pro menší zásilky.
 
Společnost DSV Česká republika například nabízí přímé železniční spoje LCL, které jezdí pravidelně:
  • Z Xianu do Prahy:  dvakrát týdně nákladní přeprava dvou a více 40 stopých HC kontejnerů.
V posledních letech Čína v rámci iniciativy Belt and Road Initiative významně investovala do železničního spojení mezi Asií a Evropou a vybudovala vlastní terminály a železniční tratě. Tyto investice přinášejí  ještě kratší přepravní časy a dlouhodobé nižší náklady.
 
Další vylepšení jsou na cestě. Reefer (chladící) kontejnery budou použity v mnohem větším měřítku. To umožní efektivnější manipulaci s rychle se kazícími potravinami. V současné době je letecká nákladní přeprava primárním prostředkem pro přepravu zboží podléhajícího rychlé zkáze, což je nákladné řešení. Zvažuje se také možnost přepravy kontejnerů nestandardních rozměrů a nebezpečného zboží.
 

Co je třeba vzít v úvahu při přepravě po železnici

Intermodální zásilky door-to-door

Stejně jako u letecké a námořní přepravy je třeba vzít v úvahu pohyb zboží před odesláním a po něm. V případě železniční přepravy je třeba nechat zboží zabalit do kontejneru, který si lze pronajmout v kontejnerovém depu železničního dopravce. Pokud se váš sklad nachází v blízkosti kontejnerového depa, může být výhodnější převézt zboží po silnici do depa, kde bude přeloženo do kontejnerů, než si pronajímat prázdný kontejner k naložení ve vašich prostorách. Ať tak či onak, ve srovnání s námořními přístavy mají železniční operátoři mnohem menší skladiště. Proto je třeba pečlivě zvážit přepravu do skladu a zpět, protože skladovací prostor je zde omezenější.
 

Obchodní sankce nebo bojkoty

Na některé země na trase se vztahují sankce nebo bojkot ze strany evropských zemí a naopak, což znamená, že některé zboží může být pro určité země předmětem zákazu. Ruská infrastruktura je také velmi stará a úroveň investic je mnohem nižší než například v Číně. Je také třeba překonat několik hranic mezi zeměmi bez vzájemných obchodních dohod. Předejděte zpoždění tím, že se ujistíte, že jsou vaše dokumenty v pořádku.
 

Regulace teploty:

Při přepravě zboží po železnici dochází v krátkých časových úsecích k velkým rozdílům okolní teploty, které je třeba zohlednit. V Číně může být velmi teplo, zatímco v Rusku hluboko pod bodem mrazu. Tyto změny teploty mohou způsobit problémy s některým zbožím. Informujte se u svého poskytovatele logistických služeb, jaká opatření jsou přijímána při přepravě zboží, které vyžaduje přepravu a skladování s řízenou teplotou.
 
 
Železniční nákladní doprava může být spolehlivou, rychlou a efektivní alternativou ke stávajícím způsobům dopravy. Získejte srovnání od našich odborníků a zjistěte, jak můžete ušetřit náklady a získat rychlost díky železničnímu řešení, které vyhovuje vašim potřebám.


Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte silniční přepravy