Transporte e Logística Global | DSV
Få et tilbud

De miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige risici gør forsyningskæder med kemikalier stadig mere kompliceret og udfordrende. Derfor har du brug for en partner, der både har erfaringen og evnen til at levere effektive og pålidelige skræddersyede transportløsninger til dine kemikalier.

Afhængig af dine specifikke behov og leveringstider, implementerer vi fleksible transport- og logistikløsninger til dine forsyningskæder af kemiske materialer. Dette gør vi ved hjælp af integrerede sø,-luft og logistikløsninger.

Vi sikrer en ansvarlig håndtering af dine kemikalier gennem hele din forsyningskæde. Vores globale kvalitetssikringssystem sikrer dokumenterede processer og procedurer, så du får en høj, ensartet og pålidelig service samt den højeste standard under transport og i selve håndteringen af dine kemikalier.

De mange fordele ved vores logistikløsninger til kemikalier omfatter en større omkostningseffektivitet ved hjælp af rute- og procesoptimering, strømlining af transportcyklusser, forbedret lagerstyring og leveringssikkerhed. Hertil er vores avancerede IT-systemer med til at optimere kommunikationen og skabe fuld gennemsigtighed i forsyningskæden. Alt i alt er vores løsninger med til at skabe højere marginer i din forretning og forbedre din driftskapital. 

Din garanti for kvalitet

 • Sundheds- og miljøsikkerhed samt kvalitetsstyringssystemer baseret på ISO-certificering inklusiv styring af underleverandører. Se oversigten over styringssystemer i DSV Group.
 • PanGreen-initiativ (certificeret CO2-reduktionsprogram og CO2-udregningsværktøj)
 • Overholdelse af global lovgivning og sikkerhedsforskrifter
  • CTPAT: Customs-Trade Partnership Against Terrorism
  • TAPA: Transported Asset Protection Association
  • BASC: Business Anti-Smuggling Coalition
  • FDA: Food and Drug Administration
  • SQAS registered offices in Europe

Logistikservices til kemikalier

Bliver kemikalier betragtet som farligt gods?

Ja, kemikalier bliver ofte klassificeret som farligt gods og farlige materialer, og vi er nødt til at vide, hvilken klasse dit gods hører ind under, og hvilke betingelser der gør sig gældende, når dine kemikalier skal transporteres.

For eksempel hjælper det, når vi kender til mængdegrænser. Denne grænse er med til bestemme kravet til dokumentation, emballering, mærkning og valget af transportform.

Farligt gods er materiel eller stoffer, der kan udgøre en risiko for sikkerheden, sundheden, eller miljøet, specielt hvis de ikke bliver pakket og håndteret korrekt.

Farligt gods kan være faste stoffer, væsker eller gasser, og betegnelsen inkluderer koncentreret kemikalier, blandinger af stoffer, fremstillede produkter eller individuelle enheder. De klassificeres efter typen af potentiel fare, f.eks. brandfarlig, giftig, eksplosiv, radioaktiv osv.

For at sikre en ensartet og sikker transport har FN oprettet et universelt system til klassificering, emballering og mærkning af farligt gods.

Der er ni klasser af farligt gods samt et par underklasser. Farlige varer navngives med specifikke FN-numre, der skal bruges i selve deklarationen samt i selve pakningen og mærkningen af godset.

Lær mere om de ni klasser af farligt gods

Liste over de 9 klasser for farligt gods (ADR)

 • Klasse 1

  Eksplosive stoffer
 • Klasse 2

  Gasser
 • Klasse 3

  Brandfarlige væsker
 • Klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

  Brandfarlige faste stoffer
 • Klasse 5.1 / 5.2

  Oxiderende stoffer
 • Klasse 6.1 / 6.2

  Giftige og smittefarlige stoffer
 • Klasse 7

  Radioaktive stoffer
 • Klasse 8

  Ætsende stoffer
 • Klasse 9

  Andre farlige stoffer og genstande

Ansvarsfraskrivelse: Disse oplysninger er kun for at skabe et overblik. Vi opfordrer derfor altid at tjekke de senest opdaterede regler hos ICAO og IATA.

Er du i tvivl om noget?

Så er vi altid klar med svar og gode råd.

Kontakt os