Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

DSV streeft ernaar een verantwoordelijke zakenpartner te zijn en een actieve deelnemer in de wereldwijde gemeenschap.

DSV streeft ernaar de meest responsieve 3PL-provider te zijn voor het bouwen van duurzame waardeketens met het oog op de economie. We hebben de knowhow, de toewijding en de cultuur om het bedrijf bij uitstek te zijn voor degenen die deze diensten zoeken. 

 

VN Global Compact and Sustainable Development Goals

We hebben het Global Compact van de Verenigde Naties sinds 2009 ondertekend en we brengen jaarlijks verslag uit over de voortgang van onze inspanningen op het gebied van de tien principes van het Compact. Door systematisch binnen dit kader te werken en openbaar te rapporteren over onze inspanningen, willen we onze prestaties verbeteren in relatie tot onze kernactiviteiten.

Tegelijkertijd spelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN een rol bij het beoordelen waar onze bedrijfsactiviteiten de grootste impact hebben en om aan belanghebbenden duidelijk te maken hoe we een verschil willen maken.

sustainability dsv
Bij DSV geven we om milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en een solide bedrijfsvoering en processen. Door deze principes te integreren in alle aspecten van onze bedrijfsvoering, beheren we niet alleen de risico's en kansen beter, maar voldoen we ook aan de veranderende behoeften van onze interne en externe belanghebbenden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij DSV gebaseerd op de volgende aandachtsgebieden:

Aandachtsgebieden

 • Bedrijfsethiek

  We doen integer zaken, met respect voor verschillende culturen en de waardigheid en rechten van individuen in alle landen
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap

  We werken samen met en ondersteunen gemeenschappen waar onze activiteiten zich bevinden, en we gebruiken onze expertise om mensen in nood te ondersteunen
 • Milieu

  We werken samen met onze klanten en leveranciers om onze aanpak te herzien en te verbeteren om de impact op het milieu te minimaliseren
 • Mensen

  We zorgen voor veilige en gezonde werkplekken en we helpen onze medewerkers zich te ontwikkelen door middel van mentorschap, motivatie en effectief talentmanagement
 • Leveranciers

  We streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze leveranciers voldoen aan onze hoge normen, service, kwaliteit en prijsvereisten, en blijk geven van begrip van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheidsprestaties
 • rapporten

  Transparantie is belangrijk voor ons en daarom brengen we elk jaar een speciaal rapport uit waarin ons werk en onze prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliance worden beschreven
 • Beleid

  We hebben duidelijke normen voor een veilige en verantwoorde bedrijfsaanpak binnen DSV
 • Corporate governance

  We hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een sterke corporate governance binnen DSV

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op