Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Oferujemy magazyny przystosowane do obsługi produktów z branży chemicznej, serwis i pakowanie oraz usługi logistyczne na miejscu. Wszystko to, aby wesprzeć Twoje operacje. Każde z naszych rozwiązań jest elastyczne, ekonomiczne i w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

Rozwiązania magazynowe

Wszystkie nasze obiekty magazynowe zapewniają kompletną zgodność w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przy obsłudze towarów niebezpiecznych lub standardowych. Nasz odpowiednio przeszkolony zespół zajmuje się standardowym zarządzaniem zapasami, a także usługami dodatkowymi.

Przed dostarczeniem chemikaliów do magazynu są one dokładnie oceniane przy pomocy oceny ryzyka opartej na karcie charakterystyki. Gwarantuje to, że rozwiązanie magazynowe spełnia wszystkie normy i wymagania prawne. Nasi lokalni kierownicy ds. jakości mają duże doświadczenie w zakresie miejscowych przepisów i regulacji. Współpracują z odpowiednimi władzami, a także ze strażą pożarną. Ponadto, lokalne zespoły ds. jakości są częścią naszego centralnego Systemu Zarządzania Jakością, który zapewnia odpowiednie i spójne monitorowanie globalne wszystkich działań w tym zakresie. Przy takim poziomie dbałości o jakość i bezpieczeństwo możesz mieć pewność, że Twoje chemikalia są przez cały czas traktowane z najwyższą starannością.

Pakowanie i obsługa produktu

Zarządzamy obiektami, które mogą bezpiecznie i wydajnie obsługiwać wszelkiego rodzaju produkty chemiczne:
  • Specjalistyczne i dedykowane urządzenia do pakowania chemikaliów
  • Elastyczne opcje pakowania
  • Masowe ładowanie do kontenerów

Logistyka na miejscu

Świadczymy usługi logistyki chemicznej na miejscu, w Twoich zakładach produkcyjnych. Obejmują one wewnętrzne przemieszczanie produktów, etapowanie i dostawę surowców, a także współpracę i koordynację z operacjami magazynowymi. Dzięki ścisłej współpracy z zespołami produkcyjnymi możesz odciążyć swoich pracowników, aby skoncentrowali się na działaniach w zakresie produkcji chemicznej. 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami