Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Rozpocznij dialog

Oferujemy magazyny przystosowane do obsługi produktów z branży chemicznej, serwis i pakowanie oraz usługi logistyczne na miejscu. Wszystko to, aby wesprzeć Twoje operacje. Każde z naszych rozwiązań jest elastyczne, ekonomiczne i w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

Rozwiązania magazynowe

Wszystkie nasze obiekty magazynowe zapewniają kompletną zgodność w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przy obsłudze towarów niebezpiecznych lub standardowych. Nasz zespół zajmuje się standardowym zarządzaniem zapasami, takim jak logistyka przychodząca i wychodząca, a także usługami dodatkowymi, w tym ponownym etykietowaniem lub przygotowaniem próbek.

Przed dostarczeniem chemikaliów do magazynu są one dokładnie oceniane przy pomocy oceny ryzyka opartej na karcie charakterystyki. Gwarantuje to, że rozwiązanie magazynowe spełnia wszystkie normy i wymagania prawne. Nasi lokalni kierownicy ds. jakości mają duże doświadczenie w zakresie miejscowych przepisów i regulacji. Współpracują z odpowiednimi władzami, a także ze strażą pożarną. Ponadto, lokalne zespoły ds. jakości są częścią naszego centralnego Systemu Zarządzania Jakością, który zapewnia odpowiednie i spójne monitorowanie globalne wszystkich działań w tym zakresie. Przy takim poziomie dbałości o jakość i bezpieczeństwo możesz mieć pewność, że Twoje chemikalia są przez cały czas traktowane z najwyższą starannością.

Pakowanie i obsługa produktu

Zarządzamy obiektami, które mogą bezpiecznie i wydajnie obsługiwać wszelkiego rodzaju produkty chemiczne:
  • Specjalistyczne i dedykowane urządzenia do pakowania chemikaliów
  • Elastyczne opcje pakowania
  • Masowe ładowanie do kontenerów

Logistyka na miejscu

Świadczymy usługi logistyki chemicznej na miejscu, w Twoich zakładach produkcyjnych. Obejmują one wewnętrzne przemieszczanie produktów, magazynowanie i dostawę surowców, a także współpracę i koordynację z operacjami magazynowymi. Dzięki ścisłej współpracy z zespołami produkcyjnymi możesz odciążyć swoich pracowników, aby skoncentrowali się na działaniach w zakresie produkcji chemicznej.