Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Nasze rozwiązania w obszarze logistyki przemysłowej zapewniają właściwą równowagę między jakością, kosztami, elastycznością i standaryzacją. Pozwala to sprostać wyzwaniom wyznaczanym Twojej firmie przez dynamiczny rynek, którego podstawą są zwykle wymogi regulacyjne. 

Dostarczamy rozwiązania branżowe dla różnorodnych sektorów przemysłu, w tym branży składników żywności, surowców, maszyn i komponentów, produktów chemicznych w opakowaniach, budownictwa oraz sektora hurtowego i produkcyjnego.

Dysponujemy obiektami magazynowymi i przeładunkowymi wyposażonymi specjalnie do przechowywania i obsługi szerokiej gamy produktów: od towarów niebezpiecznych aż po środki do produkcji żywności, opony oraz sprzęt
o nietypowych wymiarach. Specyficzne usługi spełniające Twoje potrzeby obejmują przepakowywanie, etykietowanie towarów niebezpiecznych oraz zarządzanie transportem.

Dzięki efektowi synergii i szerokiemu doświadczeniu w obsłudze procesów logistycznych, dla wielu naszych kluczowych Klientów prowadzimy operacje usprawniające procesy produkcyjne i działania logistyczne.

Nasze usługi pomagają:

Środki do produkcji żywności i surowce

Środki do produkcji żywności mogą stanowić 60% całkowitych kosztów dla przemysłu przetwórczego, a surowce do 20% kosztów dla producentów OEM. Ceny tych towarów zmieniają się w zależności od warunków rynkowych. Dlatego poprawa przejrzystości łańcucha dostaw może pomóc w zarządzaniu tą zmiennością i zapewnić krótkoterminowy wzrost, natomiast takie podejście pozwala osiągnąć długoterminową przewagę konkurencyjną.

Nasza globalna sieć logistyczna zapewni terminowe przepływy surowców do Twoich zakładów produkcyjnych. Możemy również zarządzać działaniami związanymi z magazynowaniem i dystrybucją, aby towary docierały do Klientów końcowych w stanie idealnym.

Magazyny i obiekty przeładunkowe DSV spełniają konieczne wymagania i przepisy (takie jak HACCP, AIB, SQAS, ISO, GMP i GDP), a systemy IT zostały tak skonfigurowane, by realizować Twoje wymagania dotyczące śledzenia, rejestracji partii lub monitorowania daty ważności, i aby zapewnić najwyższą jakość Twoich zapasów.

Nasze procesy wewnętrzne staramy się tak optymalizować, aby móc obsłużyć zwiększone wolumeny towarowe
w okresach szczytowych w łańcuchu dostaw.

Produkty chemiczne

Sprzedaż międzynarodowa stanowi aż 75% obrotów chemikaliami w Europie, co odzwierciedla transformację
od produkcji krajowej i magazynowania lokalnego w kierunku rozwiązań regionalnych, czy też wręcz europejskich centrów dystrybucji.

Dyrektywa Seveso II, inicjatywa Responsible Care oraz inne lokalne przepisy dotyczące zgodności napędzają zmiany w łańcuchach dostaw. Wymagania budowy bezpiecznych i zielonych łańcuchów dostaw, stają się standardowymi i kluczowymi wskaźnikami efektywności logistycznej.

Te coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zgodności skutkują również strategicznymi partnerstwami między przemysłem chemii pakowanej a dostawcami usług logistycznych.

Jeśli Twoja firma działa w obszarze produktów chemicznych, to przepływy logistyczne obejmują zazwyczaj mieszankę towarów niebezpiecznych i neutralnych. Wymaga to efektywnego kosztowo magazynowania
i dystrybucji, a przede wszystkim zapewnienia pełnej zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

Nasze obiekty magazynowe oraz przeładunkowe posiadają niezbędne certyfikaty SQAS i Seveso. Dzięki temu oferujemy ekonomię skali w obszarze magazynowania towarów neutralnych wraz ze zintegrowanymi rozwiązaniami dla towarów niebezpiecznych, które spełniają restrykcyjne wymogi ochrony środowiska
i bezpieczeństwa także w transporcie.

Maszyny i komponenty

W obecnych czasach maszyny stały się normalnym towarem, podobnie jak ich komponenty. Jest to przyczyną coraz mniejszych marż dla producentów. Efektem tego jest zwrócenie szczególnej uwagi na innowacyjność produktową i wykorzystanie najnowocześniejszej technologii, w celu ograniczenia kosztów i tworzenia wysokich barier wejścia. Jednocześnie outsourcing stosuje się w rzeczywistej produkcji oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Naszym Klientom oferujemy maksymalizację ilości zapasów w transporcie, przenosząc nacisk z zarządzania magazynem na zarządzanie łańcuchem dostaw. Dzięki zastosowaniu nowych koncepcji zrządzania, takich jak montaż w miejscu przeznaczenia oraz składowanie celne, istnieje możliwość zmniejszenia wpływu kosztów cła oraz podatków na dobra kapitałochłonne. Jednakże rozwiązania te wpływają również na zwiększenie złożoności łańcucha dostaw.

Nasze rozwiązania przemysłowe oferują pełną gamę usług, w tym montaż / demontaż, indywidualne pakowanie / przepakowywanie, magazynowanie, modyfikacje maszyn przed ostateczną dostawą, zarządzanie frachtem oraz ekspresowe dostawy na całym świecie.

Co więcej, dzięki naszej sieci składów celnych zawsze będziesz blisko swoich Klientów, co pozwoli Ci lepiej kontrolować swój biznes.

Logistyka przemysłowych części zamiennych

Szybka i niezawodna dostawa części zamiennych jest kluczem do zrównoważenia minimalnych poziomów zapasów i uniknięcia przestojów produkcyjnych. Nasza wysoce wydajna usługa magazynowania i dystrybucji pozwala na realizację zamówień z późnym czasem wywołania, dostawy o określonym z góry czasie realizacji np. tego samego lub następnego dnia, tak do dealerów, dystrybutorów, jak i do odbiorców końcowych.

Jako integrator logistyczny zarządzamy licznymi regionalnymi centrami dystrybucji części zamiennych na całym świecie, a także integrujemy i zarządzamy umowami SLA w różnych fragmentach łańcucha części zamiennych.

Co ważne, umożliwiając łatwy wgląd w nasz pakiet systemów WMS i FMS obejmujący całą firmę, pomagamy znacząco obniżyć poziom zapasów części zamiennych.

Automatyzacja magazynu

Jeśli pracujesz z dużymi wolumenami, automatyzacja magazynu może przynieść znaczne korzyści Twojej firmie. Jako ekspert w dziedzinie logistyki magazynowej oraz dystrybucji przeprowadzimy Cię skutecznie przez proces analizy Twojej obecnej sytuacji, zaprojektowania rozwiązania szytego na miarę oraz wdrożenia systemu pod klucz w Twoim własnym, dedykowanym obiekcie magazynowym lub w naszym magazynie dostępnym dla wielu użytkowników.

Oprócz rozległej wiedzy inżynieryjnej i technicznej oferujemy również szkolenie pracowników oraz wsparcie
w sprawnym przejściu do nowego zautomatyzowanego procesu.

Dzięki automatyzacji magazynu możesz obniżyć koszty pracy, zminimalizować uszkodzenia produktów i uzyskać zwrot z inwestycji przy zachowaniu niezbędnej elastyczności.

Dodatkowo szeroka i własna sieć dystrybucyjna oraz dostęp do pełnego wachlarza usług transportu drogowego, morskiego i lotniczego pozwoli szybko przemieścić Twój towar z magazynu do wskazanego miejsca.

Mapa do Mundo

Globalny przemysł wymaga globalnej wiedzy

75%

pakowanych chemikaliów jest wysyłanych za granicę

60%

producentów maszyn i komponentów OEM uważa, że w następnej dekadzie warunki rynkowe staną się trudniejsze

100%

przejrzystości łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia narażenia na zmienność cen towarów w przypadku składników żywności i surowców

Rozwiązania DSV dla branży industrial

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami