Logo DSV
Zapytaj o wycenę

Nasze rozwiązania w zakresie logistyki przemysłowej zapewniają właściwą równowagę między jakością, kosztami, elastycznością i standaryzacją. Pozwala to sprostać wyzwaniom wyznaczanym przez dynamiczny rynek, którego podstawą są zwykle wymogi regulacyjne. 

Dostarczamy rozwiązania branżowe dla różnych elementów sektora przemysłowego, w tym składników żywności, surowców, maszyn i komponentów, chemikaliów w opakowaniach, budownictwa oraz sektora hurtowego i produkcyjnego.

Dysponujemy obiektami przemysłowymi wyposażonymi specjalnie do przechowywania towarów niebezpiecznych, opon, składników żywności oraz sprzętu nietypowego rozmiaru. Specyficzne usługi spełniające Twoje potrzeby obejmują przepakowywanie, etykietowanie towarów niebezpiecznych oraz zarządzanie transportem.

Dla wielu naszych kluczowych Klientów prowadzimy własne operacje usprawniające procesy produkcyjne i działania logistyczne.

Nasze usługi pomagają:

 • radzić sobie z rosnącą presją regulacyjną

 • zapewnić bezpieczeństwo żywności podczas pracy z jej składnikami

 • obchodzić się z materiałami niebezpiecznymi w sposób przyjazny dla środowiska

 • obniżyć koszty poprzez standaryzację

 • poprawić jakość dzięki elastyczności

Składniki żywności i surowce

Składniki żywności mogą stanowić 60% całkowitych kosztów dla przemysłu przetwórczego, a surowce do 20% kosztów dla producentów OEM. Ceny tych towarów zmieniają się w zależności od warunków. Dlatego poprawa przejrzystości łańcucha dostaw może pomóc w zarządzaniu zmiennością i zapewnić krótkoterminowy wzrost
przy jednoczesnym osiągnięciu długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Nasza globalna sieć zapewnia terminowe przepływy surowców do Twoich zakładów produkcyjnych. Możemy również zarządzać działaniami związanymi z magazynowaniem i dystrybucją, aby towary docierały do Klientów końcowych w idealnym stanie.

Nasze magazyny i obiekty przeładunkowe są wyposażone tak, aby spełniać odpowiednie wymagania i przepisy (takie jak HACCP, AIB, SQAS, ISO, GMP i GDP), a nasze systemy IT z pewnością spełniają Twoje wymagania dotyczące śledzenia, rejestracji partii lub monitorowania daty ważności, aby zapewnić najwyższą jakość zapasów.

Wszystkie nasze procesy są tak zoptymalizowane, aby móc obsłużyć duże ilości oraz okresy szczytowe w łańcuchu dostaw.

Chemikalia

Sprzedaż transgraniczna stanowi 75% przychodów z chemikaliów w Europie, co odzwierciedla przejście od krajowej produkcji i magazynowania do klastrów regionalnych.

Dyrektywa Seveso II, szeroki wachlarz lokalnych przepisów dotyczących zgodności oraz inicjatywa Responsible Care napędzają zmiany w łańcuchach dostaw, w których „bezpieczne” i „zielone” stają się standardowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności logistycznej.

Te coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zgodności skutkują również strategicznymi partnerstwami między przemysłem chemii pakowanej a dostawcami usług logistycznych.

Jeśli pracujesz z chemikaliami, przewozisz zazwyczaj mieszankę towarów niebezpiecznych i tych, których nie zalicza się do niebezpiecznych. Wymaga to efektywnego kosztowo magazynowania i zapewnienia pełnej zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

Nasze obiekty z certyfikatami SQAS i Seveso oferują ekonomię skali magazynowania towarów bezpiecznych dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu dla towarów niebezpiecznych, które zapewnia ścisłą zgodność z wymogami ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Maszyny i komponenty

Utowarowienie maszyn i komponentów jest przyczyną coraz mniejszych marż dla producentów. Sprawia to, że obecnie ważniejsze jest skupienie się na innowacjach produktowych, najnowocześniejszej technologii, ograniczaniu kosztów oraz tworzeniu wysokich barier wejścia, przy jednoczesnym outsourcingu rzeczywistej produkcji
i zarządzania łańcuchem dostaw.

Maksymalizujemy ilość zapasów w transporcie, przenosząc nacisk z zarządzania magazynem na realizację łańcucha dostaw. Ponadto nowe koncepcje dotyczące montażu w miejscu przeznaczenia oraz składowania celnego zmniejszyły cło i narażenie podatkowe na dobra kapitałochłonne, ale znacznie zwiększyły złożoność łańcucha dostaw.

Nasze rozwiązania przemysłowe oferują całą gamę usług, w tym montaż / demontaż, indywidualne pakowanie / przepakowywanie, magazynowanie, modyfikacje maszyn przed ostateczną dostawą, zarządzanie frachtem
oraz pilne dostawy na całym świecie.

Co więcej, dzięki naszej sieci składów celnych będziesz blisko Klientów, co pozwoli Ci lepiej kontrolować swój biznes.

Logistyka przemysłowych części zamiennych

Szybka i niezawodna dostawa części zamiennych jest kluczem do zrównoważenia minimalnych poziomów
zapasów i uniknięcia przestojów. Nasza wysoce wydajna usługa magazynowania i dystrybucji pozwala na dostawy o określonym czasie, tego samego lub następnego dnia do dealerów oraz dystrybutorów.

Zarządzamy licznymi regionalnymi centrami dystrybucji części zamiennych na całym świecie, a także integrujemy
i zarządzamy umowami SLA w różnych fragmentach łańcucha części zamiennych.

Co ważne, pomagamy znacząco obniżyć poziom zapasów części zamiennych, umożliwiając łatwy wgląd w nasz pakiet WMS i FMS obejmujący całą firmę.

Automatyzacja magazynu

Jeśli pracujesz z dużym wolumenem, automatyzacja magazynu może przynieść znaczne korzyści Twojej firmie. Przeprowadzimy Cię przez proces analizy Twojej sytuacji, zaprojektowania rozwiązania szytego na miarę
oraz wdrożenia systemu pod klucz we własnym, dedykowanym obiekcie lub w naszym magazynie dostępnym
dla wielu użytkowników.

Oprócz rozległej wiedzy inżynieryjnej i technicznej oferujemy również szkolenie pracowników oraz wsparcie
w sprawnym przejściu do nowego zautomatyzowanego procesu.

Dzięki automatyzacji magazynu możesz obniżyć koszty pracy, zminimalizować uszkodzenia produktów i uzyskać zwrot z inwestycji przy zachowaniu niezbędnej elastyczności. 

Globalny przemysł wymaga globalnej wiedzy

75%

pakowanych chemikaliów jest wysyłanych za granicę

60%

producentów maszyn i komponentów OEM uważa, że w następnej dekadzie warunki rynkowe staną się trudniejsze

100%

przejrzystości łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia narażenia na zmienność cen towarów w przypadku składników żywności i surowców

Rozwiązania DSV dla branży industrial

 • Kilka tysięcy odbiorców przemysłowych w kilkudziesięciu krajach

 • certyfikowane główne centra dystrybucji chemikaliów i surowców

 • rosnąca presja regulacyjna

 • bardziej wymagający Klienci

 • kontrola kosztów logistycznych

 • słaba infrastruktura logistyczna na nowych rynkach

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami