Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Zgodność z przepisami

Podczas transportu towarów niebezpiecznych drogą morską zagrożenie dla środowiska może znacznie wzrosnąć w razie wypadku. Z tego powodu istotne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów nałożonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską. 

Przepisy nakładają na firmy wymóg wyznaczenia eksperta, który będzie pomagał w zapewnieniu prawidłowego stosowania wszystkich wymogów prawnych, a także nakładał określone obowiązki na różnych interesariuszy w łańcuchu logistycznym.

Wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne są istotną częścią współczesnego świata, ale ze względu na swój charakter stanowią zagrożenie dla życia i środowiska, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane, przechowywane i transportowane. W DSV specjalizujemy się w przeładunku i magazynowaniu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim.

W zależności od ilości wysyłanych towarów, fracht morski towarów niebezpiecznych może być przewożony na statkach morskich w zbiornikach, butlach lub opakowaniach, zatem podczas transportu towarów niebezpiecznych należy znać prawidłową klasyfikację towarów i obowiązujące limity ilościowe. Zapewni to prawidłowe ustalenie wymaganej dokumentacji, opakowania i oznakowania.

Dowiedz się więcej o naszych usługach transportu morskiego i poznaj globalne kierunki, do których dostarczamy towary.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions