Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Zgodność z przepisami

W zależności od wybranego środka transportu podczas przewozu towarów niebezpiecznych, podlega on pod odrębne przepisy regulujące zasady transportu, jednak transport tych towarów drogą powietrzną wiąże się z największym ryzykiem obrażeń i szkód w razie wypadku.  Przestrzeganie jedynego oficjalnego dokumentu, wydanego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO),  jakim jest Instrukcja Techniczna bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną ma zasadnicze znaczenie.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), które reprezentuje wiodące linie lotnicze świata, publikuje Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych, które opierają się na Instrukcji Technicznej ICAO dotyczącej bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz nakłada odpowiedzialność na każdą osobę, która zamierza przewozić lub wysyłać towary niebezpieczne na pokładzie statku powietrznego lub na osoby zaangażowane w to działanie. Dotyczy to operatorów, spedytorów, agentów frachtu, agentów obsługi, kurierów i pasażerów.

Dodatkowe wymagania

W DSV specjalizujemy się w transporcie towarów niebezpiecznych drogą powietrzną zarówno samolotami towarowymi, jak i pasażerskimi, uwzględniając dodatkowe wymagania dotyczące zgodności przewozu. Przesyłki globalne mogą docierać szybciej niż drogą morską, ale dozwolone ilości i rozmiary opakowań niebezpiecznych ładunków lotniczych są ograniczone ze względu na wielkość samolotu, a w pewnych przypadkach niektóre towary niebezpieczne są zabronione.

Przepisy dotyczące ograniczonej ilości mają zastosowanie w transporcie lotniczym, ale w przeciwieństwie do innych rodzajów transportu, opakowanie musi spełniać określone specyfikacje i podlegać odpowiednim testom upuszczenia i układania w stosy. Opakowanie o ograniczonej ilości to opakowanie kombinowane z opakowaniem umieszczonym wewnątrz opakowania zewnętrznego: oba muszą być skonstruowane zgodnie z tymi samymi specyfikacjami, co opakowanie zgodne ze specyfikacją ONZ. Główną różnicą jest testowanie pakietu. Opakowania o ograniczonej ilości muszą wytrzymać bez wycieków próbę upadku z wysokości 1,2 metra oraz wytrzymać bez pękania lub wyciekania 24-godzinny test układania w stosy.

Dowiedz się więcej o naszych usługach frachtu lotniczego i poznaj globalne miejsca docelowe, do których dostarczamy przesyłki.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions