Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

DSV obchodzi Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W dniach 20-26 września odbywa się ogólnoeuropejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, podczas którego promuje się cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz generalnie tematykę zrównoważonego rozwoju na świecie. Również DSV ma swój wkład w tegoroczną edycję wydarzenia.

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2021 w DSV

Tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla DSV niezmiernie ważna. Jako globalna organizacja - działająca w ponad 90 krajach i zatrudniająca ponad 75 000 pracowników - mamy świadomość swojego wpływu na otaczające nas społeczności oraz środowisko.
Konsekwentnie wypełniamy nasze zobowiązania do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym tygodniu podsumowujemy dotychczasowe wysiłki podejmowane przez DSV na rzecz zrównoważonego rozwoju.

DSV otrzymało w tym roku dwie nagrody potwierdzające zasadność naszych inicjatyw:

Złoty medal od EcoVadis - niezależni eksperci przeanalizowali cały łańcuch dostaw oceniając wyniki DSV
w zakresie środowiska, zrównoważonego zaopatrzenia, etyki oraz prawa pracy i praw człowieka.
DSV sklasyfikowano wśród 5% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis pod kątem działań i praktyk
w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nagroda Climate Strategy Award - przyznana duńskiej firmie za strategiczne i ambitne działania oraz wyróżniającą się aktywność na rzecz zmian klimatycznych. Firmę uznano za lidera i wzór do naśladowania
w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży.

Podkreślamy też znaczenie lokalnych działań – zarówno tych podejmowanych przez dany oddział organizacji,
jak i przez pojedyncze osoby. W Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju pracownicy DSV Road mają okazję poszerzyć swoją świadomość w obszarach dotyczących zrównoważonej konsumpcji i produkcji, odpowiedzialnego korzystania z dostępnych surowców oraz działań w dziedzinie klimatu.

Wierzymy, że każdy z nas może na miarę swoich możliwości kreować lepszą rzeczywistość – nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń.