DSV - Global Transport and Logistics
DSV zobowiązuje się być odpowiedzialnym partnerem biznesowym oraz aktywnym uczestnikiem globalnej społeczności.

DSV aspiruje do bycia najbardziej elastycznym dostawcą 3PL, który buduje zrównoważone łańcuchy wartości z myślą o ekonomii.
Mamy odpowiednie know-how, zaangażowanie oraz kulturę, aby być firmą wybieraną przez tych, którzy szukają tego typu usług. 

 

UN Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jesteśmy sygnatariuszem United Nations Global Compact od 2009 r. Co roku składamy raporty z postępów
w naszych działaniach, w oparciu o dziesięć zasad Porozumienia. Pracując systematycznie w tych obszarach
oraz informując publicznie o naszych wysiłkach, dążymy do poprawy wyników w odniesieniu do naszej podstawowej działalności biznesowej.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) odgrywają jednocześnie rolę w ocenie gdzie nasza działalność biznesowa ma największy wpływ oraz w informowaniu interesariuszy, w jaki sposób staramy się dokonywać zmian.

Cele Zrównoważonego Rozwoju
W DSV podejmujemy działania mające na celu ochronę środowiska, dbamy o  odpowiedzialność społeczną, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz o solidne zarządzanie i procesy biznesowe. Włączając te zasady do wszystkich aspektów prowadzenia naszej działalności, nie tylko lepiej zarządzamy ryzykiem i szansami, ale także odpowiadamy na zmieniające się potrzeby naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Odpowiedzialność biznesu w DSV opiera się na następujących obszarach tematycznych:

Czy masz pytania?

Skontaktuj się
z Martinem Andreasenem, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Wiceprezes Wykonawczy ds. Zgodności Grupy