Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

DSV zobowiązuje się być odpowiedzialnym partnerem biznesowym oraz aktywnym uczestnikiem globalnej społeczności.

DSV aspiruje do bycia najbardziej elastycznym dostawcą 3PL, który buduje zrównoważone łańcuchy wartości z myślą o ekonomii.
Mamy odpowiednie know-how, zaangażowanie oraz kulturę, aby być firmą wybieraną przez tych, którzy szukają tego typu usług. 

 

UN Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jesteśmy sygnatariuszem United Nations Global Compact od 2009 r. Co roku składamy raporty z postępów
w naszych działaniach, w oparciu o dziesięć zasad Porozumienia. Pracując systematycznie w tych obszarach
oraz informując publicznie o naszych wysiłkach, dążymy do poprawy wyników w odniesieniu do naszej podstawowej działalności biznesowej.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) odgrywają jednocześnie rolę w ocenie gdzie nasza działalność biznesowa ma największy wpływ oraz w informowaniu interesariuszy, w jaki sposób staramy się dokonywać zmian.

Cele Zrównoważonego Rozwoju
W DSV podejmujemy działania mające na celu ochronę środowiska, dbamy o  odpowiedzialność społeczną, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz o solidne zarządzanie i procesy biznesowe. Włączając te zasady do wszystkich aspektów prowadzenia naszej działalności, nie tylko lepiej zarządzamy ryzykiem i szansami, ale także odpowiadamy na zmieniające się potrzeby naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Odpowiedzialność biznesu w DSV opiera się na następujących obszarach tematycznych:

Obszary, na których się skupiamy

 • Etyka biznesu

  Etyka biznesu

  Prowadzimy interesy uczciwie, szanując różne kultury
  oraz godność i prawa osób
  we wszystkich krajach
 • Zaangażowanie społeczności

  Zaangażowanie społeczne

  Angażujemy się i wspieramy społeczności, w których zlokalizowane są nasze działania, a także wykorzystujemy naszą wiedzę, aby wspierać ludzi
  w potrzebie
 • Zrównoważony rozwój

  Środowisko

  Współpracujemy z naszymi Klientami i dostawcami w celu przeglądu oraz ulepszania naszych praktyk, aby zminimalizować wpływ
  na środowisko
 • Ludzie

  Ludzie

  Zapewniamy bezpieczne
  miejsca pracy,
  a naszym pracownikom pomagamy rozwijać się poprzez mentoring, motywację
  i efektywne zarządzanie talentami
 • Dostawcy

  Dostawcy

  Naszym celem jest zapewnienie dostawców, którzy spełniają nasze wysokie standardy, wymagania dotyczące jakości usług i ceny, a także wykazują zrozumienie naszych celów
  w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Raport odpowiedzialności

  Raporty CSR

  Przejrzystość jest dla nas ważna, dlatego co roku publikujemy specjalny raport, w którym szczegółowo opisujemy naszą pracę i wyniki w zakresie odpowiedzialności biznesu
  oraz zgodności
 • Polityki

  Polityki

  Mamy jasne standardy dotyczące bezpiecznych
  i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w całym DSV
 • Zarządzanie biznesem

  Zarządzanie biznesem

  Jesteśmy odpowiedzialni
  za zapewnienie silnego ładu korporacyjnego w całym DSV

Czy masz pytania?

Skontaktuj się
z Martinem Andreasenem, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Wiceprezes Wykonawczy ds. Zgodności Grupy