DSV - Global Transport and Logistics

Wysyłka towarów niebezpiecznych

Zasady dotyczące towarów niebezpiecznych zależą od metody transportu.


Przeszkoleni pracownicy

Twoje niebezpieczne przesyłki lotnicze są obsługiwane przez pracowników, którzy przeszli odpowiednie
szkolenie z:

 • Załadunku i rozładunku oraz obsługi przesyłek niebezpiecznych
 • Przygotowywania przesyłek niebezpiecznych do transportu
 • Obsługiwania pojazdów używanych do transportu przesyłek niebezpiecznych
 • Sprawdzania, odnawiania, konserwowania, naprawiania oraz testowania opakowań lub elementów opakowania używanych do transportu przesyłek niebezpiecznych

Prawidłowa dokumentacja

Możemy pomóc w sporządzeniu dokumentacji wymaganej przy przesyłkach wszystkich towarów niebezpiecznych. Usługa może obejmować:

 • Uwagi/oświadczenia o przesyłkach niebezpiecznych
 • Kartę charakterystyki materiałów (MSDS)
 • Faktury handlowe
 • Listę pakową
 • Pismo z instrukcją nadawcy
 • Certyfikat pochodzenia

Właściwa dokumentacja i oznakowanie pomagają zapewnić odpowiednią obsługę przesyłek niebezpiecznych. Prawidłowe dokumenty i etykiety umożliwiają osobom przeładowującym samolot działać w sposób, który zmniejsza możliwe ryzyka:

 • Oddzielanie potencjalnie interaktywnych przesyłek
 • Rozmieszczanie łatwopalnych przesyłek w sposób, który spowolni rozprzestrzenianie się ewentualnych pożarów

Ponadto DSV jest w stanie wesprzeć w uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń na przelot, zezwoleń na lądowanie oraz pozwoleń rządowych dotyczących przesyłek towarów niebezpiecznych.

Opinie ekspertów

Transport towarów niebezpiecznych

Dowiedz się od naszych ekspertów, co należy wziąć pod uwagę przy wysyłce towarów niebezpiecznych 

Dokument przewozowy dotyczący wysyłki towarów niebezpiecznych

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami