Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Czy potrzebujesz frachtu lotniczego dla swojego niebezpiecznego ładunku?

Transport materiałów niebezpiecznych za pośrednictwem frachtu lotniczego regulują szczegółowe zasady, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek podczas transportu. Przepisy mają również na celu ochronę samolotu i jego załogi podczas transportu niebezpiecznych ładunków do miejsca przeznaczenia.

Nieprawidłowo zapakowane lub nieodpowiednio ułożone materiały niebezpieczne mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do katastrofalnych skutków. Pożar w samolocie jest wyjątkowo niebezpieczny i wymaga szybkiego działania w celu opanowania ryzyka. Niezadeklarowane łatwopalne ciecze lub nieprawidłowo zapakowane i oznakowane baterie litowe oraz chemiczne generatory tlenu powodują pożary w samolotach.

Zgodnie z przepisami

System klasyfikacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wymienia dziewięć klas materiałów niebezpiecznych. Muszą być one oznaczone specjalnymi numerami UN na formularzu deklaracji, opakowaniu, oznakowaniu i etykiecie, aby ułatwić ich bezpieczny transport. Materiały niebezpieczne podlegają również limitom ilościowym, których nie można przekraczać, aby zapewnić bezpieczny transport.

Ponieważ fracht lotniczy działa globalnie i ma wpływ na przedsiębiorstwa z różnych branż, przepisy dotyczące niebezpiecznych przesyłek lotniczych zostały określone przy współpracy kilku organizacji. Dwie główne organizacje odpowiedzialne za te przepisy zabezpieczające to:

  • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO): wyspecjalizowana agencja ONZ utworzona w celu tworzenia norm i praktyk zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i efektywność w lotnictwie.
  • Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego (IATA): stowarzyszenie branżowe światowych linii lotniczych, które reprezentuje około 82% światowego ruchu lotniczego. Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) wyznaczają światowe standardy transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną, z których korzysta cały łańcuch dostaw: nadawcy, spedytorzy, pracownicy obsługi naziemnej i linie lotnicze.

ICAO i IATA współpracują z lokalnymi władzami w punktach początkowych i docelowych. DGR integruje specyfikacje techniczne ICAO, procedury linii lotniczych IATA oraz wszelkie dodatkowe wymagania potrzebne do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w transporcie niebezpiecznych ładunków lotniczych.

Uzyskaj informacje od ekspertów co należy wiedzieć, wysyłając towary niebezpieczne.

Transport w temperaturze kontrolowanej

W przypadku materiałów niebezpiecznych, które wymagają środowisk o temperaturze kontrolowanej, DSV zapewnia prawidłową obsługę, oferując kompleksowe usługi w łańcuchu chłodniczym.

Możesz spodziewać się kontroli temperatury na każdym etapie wysyłki:

  • Przy różnych rodzajach transportu, w tym lotniczym, morskim, drogowym oraz kolejowym
  • Chłodnie
  • Pełna przejrzystość śledzenia przesyłek za pomocą naszych systemów informatycznych
  • Proaktywne monitorowanie, sterowanie i dokumentacja temperatury

Dowiedz się więcej o logistyce łańcucha chłodniczego i środkach transportu do przewozu chemikaliów oraz farmaceutyków w środowiskach o temperaturze kontrolowanej transportem powietrznym, morskim, drogowym i kolejowym.

Eksperci DSV są przeszkoleni w zakresie obsługi wszystkich rodzajów niebezpiecznych ładunków lotniczych. Porozmawiaj z nami o wszelkich specjalistycznych rozwiązaniach dla Twojej branży.