Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Ładunki niebezpieczne wymagają jeszcze bezpieczniejszego transportu

Wysyłaj materiały niebezpieczne pod odpowiednia opieką, korzystając z usług frachtu morskiego DSV. Spełniamy wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także dobre praktyki w transporcie i logistyce.

Niebezpieczny ładunek morski może wymagać specjalnych warunków składowania, np. zwrócenia szczególnej uwagi na to, gdzie i jak należy układać kontenery z niebezpiecznymi materiałami. Ekspozycja na światło słoneczne i wodę to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę.

W razie wypadku na morzu, przewóz jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych na pokładzie może mieć poważny wpływ na środowisko morskie. Niezbędne jest właściwe opakowanie oraz dostęp do niebezpiecznego ładunku w przypadku zagrożenia.

Zgodnie z przepisami

System klasyfikacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wymienia dziewięć klas towarów niebezpiecznych. Muszą być one oznaczone specjalnymi numerami UN na formularzu deklaracji, opakowaniu, oznakowaniu i etykiecie, aby ułatwić ich bezpieczny transport. Towary niebezpieczne podlegają również limitom ilościowym, których nie można przekraczać, aby zapewnić bezpieczny transport.

Przewóz niebezpiecznych ładunków morskich podlega przepisom Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) i Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN). DSV jest również w stanie obsługiwać ładunki niebezpieczne dla przesyłek multimodalnych, zgodnie z innymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, które mają zastosowanie do określonych rodzajów transportu, np. lotniczym, drogowym lub kolejowym.

Uzyskaj informacje od ekspertów co należy wiedzieć, wysyłając materiały niebezpieczne.

Transport w temperaturze kontrolowanej

W przypadku materiałów niebezpiecznych, które wymagają środowisk o temperaturze kontrolowanej, DSV zapewnia prawidłową obsługę, oferując kompleksowe usługi ładunków w łańcuchu chłodniczym.

Kontroli temperatury możesz spodziewać się na każdym etapie wysyłki:

  • W różnych rodzajach transportu, w tym lotniczym, morskim, drogowym i kolejowym
  • Chłodnie
  • Pełna przejrzystość śledzenia przesyłek za pomocą naszych systemów informatycznych
  • Proaktywne monitorowanie, sterowanie i dokumentacja temperatury

Dowiedz się więcej o logistyce łańcucha chłodniczego i środkach transportu do przewozu chemikaliów i farmaceutyków w środowiskach o temperaturze kontrolowanej w transporcie lotniczym, morskim, drogowym i kolejowym.

Eksperci DSV są przeszkoleni w zakresie obsługi wszystkich rodzajów niebezpiecznych ładunków morskich. Porozmawiaj z nami o wszelkich specjalistycznych rozwiązaniach dla Twojej branży.