Logo DSV

Behöver du flygfrakt för ditt farliga gods?

Transporter av farligt material via flyg innefattar en uppsättning tydliga regler som är utformade för att hålla dessa sändningar säkra under transport. Föreskrifterna syftar också till att skydda flygplanet och dess besättning under transport med farligt gods till dess destination.

Felaktigt förpackat eller felaktigt förvarat farligt gods kan skapa katastrofala förhållanden i ett flygplan inom en mycket kort tidsperiod, t.ex. brand i ett flygplan är extremt farligt och kräver snabba åtgärder för att få faran under kontroll. Odeklarerade brandfarliga vätskor eller felaktigt förpackade och märkta litiumbatterier och kemiska syregeneratorer har varit kända för att orsaka bränder på flygplan.

I enlighet med bestämmelserna

FNs (UN) klassificeringssystem listar nio klasser av farligt gods. Dessa måste anges med specifika UN-nummer på deklarationsformuläret, förpackningen, märkningen och etiketten för att underlätta säker transport. Farligt gods omfattas också av kvantitetsgränser som inte får överskridas för att säkerställa säker transport.

Eftersom flygfrakt är en global verksamhet som påverkar företag inom olika branscher, definierades reglerna för farlig flygfrakt genom samarbete mellan flera organisationer. De två huvudorganisationer som ansvarar för dessa skyddsåtgärder och förordningar är:

  • International Civil Aviation Organization (ICAO): en specialiserad byrå inom FN som inrättades för att skapa standarder och metoder för att säkerställa trygghet, säkerhet och effektivitet inom luftfarten.
  • International Air Transport Association (IATA): en branschförening av världens flygbolag som representerar cirka 82% av världens flygtrafik. IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) sätter den globala standarden för transport av farligt gods med flyg och detta används genom hela supply chain: transportörer, speditörer, markpersonal och flygbolag.

ICAO och IATA arbetar tillsammans med lokala myndigheter vid avsändar- och destinationspunkter. DGR integrerar ICAO: s tekniska specifikationer med IATAs flygprocedurer och eventuella ytterligare krav som krävs för högsta säkerhetsnivå gällande transport av farligt flygfraktsgods.

Få information från våra experter om vad du behöver veta när du skickar farligt gods och farligt material.

Tempererade transporter

För farligt gods och farligt material som kräver temperaturkontrollerade miljöer, tillhandahåller DSV korrekt hantering med heltäckande transporttjänster och oavbruten kylkedja.

Du kan förvänta dig temperaturkontroll under varje del av sändningen:

  • Via flera transportsätt, inklusive flyg, sjö, väg och järnväg
  • Kyllager
  • Full visualitet för att spåra dina sändningar via våra IT-system
  • Proaktiv temperaturövervakning, kontroll och dokumentation

Ta reda på mer om kylkedjelogistik och transportsätt för transport av kemikalier och läkemedel i temperaturkontrollerade miljöer via luft, sjö, väg och järnväg.

DSVs experter är utbildade för att hantera alla typer av farligt flygfraktsgods. Prata med oss om specialiserade lösningar för din bransch.

Frågor?

Våra experter på flygfrakt hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov