Logo DSV

Farligt gods på väg?

Säker transport av farligt gods

I dagens samhälle transporteras stora mängder farligt gods, vilket ställer höga krav på de företag som hanterar och transporterar gods vars egenskaper kan orsaka skador på människor, miljö och egendom.

På DSV Road har vi den kunskap, erfarenhet och utrustning som krävs för att hantera och transportera ditt farliga gods på ett säkert sätt. Med egna säkerhetsrådgivare kan vi guida dig igenom samhällets föreskrifter och informera om utbildning av din personal enligt de krav som regelverken anger. Det är viktigt att alla som berörs av transportkedjan är medvetna om de risker och konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.

Behöver du hjälp med att hantera ditt farliga gods?

Ansvaret för att farligt gods förpackas, märks, etiketteras och dokumenteras korrekt ligger på avsändaren och viktiga frågor att ställa sig inför beslutet att hantera farligt gods i egen regi kan därför vara:

• Är vår personal utbildad för att uppfylla de krav som finns?
Vill vi hellre lägga mer tid och fokus på hantering av farligt gods framför kärnverksamheten?
Har vi den kompetens och utrustning som krävs för att kunna hantera farligt gods på rätt sätt?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor kan DSV Road och våra säkerhetsrådgivare hjälpa dig med:

Information om transport av farligt gods enligt gällande regelverk för väg, järnväg, sjö och flyg
Information om utbildning som är anpassad för ditt företags behov enligt de krav som regelverken anger
Hjälp med tolkning av regelverken gällande farligt gods

Certifiering, kvalitetssystem och policys

DSV i Sverige är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är även granskade mot kemiindustrins kvalitetssystem - SQAS. I tillägg arbetar vi enligt en, av företagsledningen utfärdad, farligt gods-policy.

Tempererade transporter

För farligt gods och farligt material som kräver temperaturkontrollerade miljöer, tillhandahåller DSV korrekt hantering med heltäckande transporttjänster och oavbruten kylkedja.

Du kan förvänta dig temperaturkontroll under varje del av sändningen:

  • Via flera transportsätt, inklusive flyg, sjö, väg och järnväg
  • Kyllager
  • Full visualitet för att spåra dina sändningar via våra IT-system
  • Proaktiv temperaturövervakning, kontroll och dokumentation

Läs mer om  tempererade transporter av till exempel kemikalier och läkemedel i temperaturkontrollerade miljöer.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna ditt lokala DSV-kontor eller säljare vid ytterligare frågor om farligt gods eller vid intresse av våra tjänster.

I DSV Roads gällande Transportvillkor finner du information kring gällande villkor vid transport av farligt gods.

Sök ditt lokala DSV-kontor

Här finner du kontaktinformation

Expertråd

Hur ska du hantera ditt farliga gods?

Våra experter informerar om vad du ska tänka på när du skickar farligt gods

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road