DSV - Global Transport and Logistics
DSV er forpligtet til at være en ansvarlig forretningspartner og en aktiv deltager i det globale samfund.

DSV stræber efter at være den mest fleksible 3PL-udbyder til opbygning af bæredygtige værdikæder med økonomi i tankerne. Vi har knowhow, forpligtelser og kulturen til at være det foretrukne selskab for dem, der søger disse services. 

 

UN Global Compact and Sustainable Development Goals

Som underskriver af UN's Global Compact siden 2009 rapporterer vi årligt om fremskridtene i vores indsats efter de ti principper. Ved at arbejde systematisk inden for denne ramme og rapportere offentligt om vores indsats tilstræber vi at forbedre vores præstationer, når det gælder vores kerneforretningsaktiviteter.

Samtidig spiller UN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) en rolle i vurderingen af, hvor vores forretningsaktiviteter har størst indflydelse, og vi formidler til interessenter, hvordan vi prøver at gøre en forskel.

UN Global compact
Hos DSV er vi interesserede i miljøpræstationer, socialt ansvar, vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, solid forretningsstyring og processer. Ved at integrere de 10 principper i alle aspekter af, hvordan vi driver vores forretning, bliver vi ikke kun bedre til at håndtere risici og muligheder, men vi imødekommer også de voksende behov hos vores interne og eksterne interessenter.

Hos DSV er vores virksomhedsansvar baseret på følgende fokusområder: