Transporte e Logística Global | DSV

Vejtransport af farligt gods?

ADR er den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej. Den er en FN-konvention, der blev indgået i 1957, og som siden er blevet opdateret.

Kategorierne ligner dem, der gælder for luftfragt, dog med nogle regelforskelle.

Se flere oplysninger på den officielle hjemmeside: https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1