DSV - Global Transport and Logistics
Zapytaj o wycenę

Zagrożenia dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa sprawiają, że łańcuch dostaw chemikaliów staje się coraz bardziej złożony i pełen wyzwań. Dlatego niezbędny jest partner, który może dostarczyć spersonalizowane rozwiązania dla transportu chemikaliów, oparte na sprawdzonej niezawodności i wydajności.

W zależności od Twoich konkretnych potrzeb i terminów dostaw, wdrażamy elastyczne rozwiązania w zakresie transportu i łańcucha dostaw chemikaliów, wykorzystując zintegrowane usługi lotnicze, morskie i logistyczne.

Zapewniamy odpowiedzialne obchodzenie się z chemikaliami w całym łańcuchu dostaw. Korzystając ze sprawdzonych procedur i procesów wspartych naszym globalnym systemem zarządzania jakością, zapewniamy niezawodność usług i najwyższy standard wydajności łańcucha dostaw chemikaliów.

Pośród wielu korzyści płynących z naszych rozwiązań logistycznych w zakresie chemikaliów znajdują się: efektywność kosztowa dzięki optymalizacji tras i procesów, odchudzone cykle transportu towarów, ulepszone zarządzanie zapasami, lepsza wydajność dostaw, przejrzystość łańcucha dostaw dzięki zoptymalizowanej komunikacji i najnowocześniejszym systemom.

Gwarancja jakości

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz systemy zarządzania jakością oparte na certyfikacji ISO,
  w tym zarządzanie podwykonawcami. Sprawdź przegląd Systemów Zarządzania w Grupie DSV.
 • Inicjatywa PanGreen (certyfikat programu redukcji CO2 oraz narzędzie do obliczania CO2)
 • Globalna zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony
  • CTPAT: Partnerstwo Handlowe Przeciw Terroryźmie
  • TAPA: Stowarzyszenie Ochrony Transportowanych Zasobów
  • BASC: Koalicja Biznesowa Przeciw Przemytowi
  • FDA: Agencja Żywności i Leków
  • Biura na terenie Europy z wdrożonym SQAS

Usługi logistyczne dla branży chemicznej

 • Globalna zgodność z przepisami

 • Specjalne kontenery do transportu lotniczego i morskiego

 • Zarządzanie i obsługa towarów niebezpiecznych

 • Rozwiązania opakowaniowe specyficzne dla produktu

 • Zarządzanie flotą i aktywami

 • Zarządzanie i realizacja frachtu

 • Dedykowane działy obsługi Klienta

 • Kontrola pomiaru wydajności

 • Zarządzanie zdarzeniami w łańcuchu dostaw

 • Koncepcja dostawcy zintegrowanych usług logistycznych

 • Najlepsze w swojej klasie rozwiązania IT

Czy chemikalia są uważane za towary niebezpieczne?

Tak, chemikalia często mogą być klasyfikowane jako towary niebezpieczne. Musimy więc wiedzieć, do której klasy należą dane towary i jakie warunki obowiązują podczas ich transportu.

Na przykład znajomość limitów ilościowych pomaga określić wymaganą dokumentację, opakowanie
i etykietowanie, a także właściwe środki transportu.

Towary niebezpieczne to przedmioty lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, zwłaszcza jeśli nie są odpowiednio obsługiwane lub pakowane.

Towary niebezpieczne mogą być ciałami stałymi, cieczami lub gazami. Obejmują czyste chemikalia, mieszaniny substancji lub pojedyncze artykuły. Są klasyfikowane według rodzaju potencjalnego zagrożenia, np. palne, trujące, wybuchowe, radioaktywne itp.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiła uniwersalny system klasyfikacji, pakowania, oznaczania
i etykietowania towarów niebezpiecznych, aby ułatwić ich bezpieczny transport.

Istnieje trzynaście klas towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne są określane specjalnymi numerami, które należy stosować w formularzu deklaracji oraz na opakowaniu i na etykiecie.

Dowiedz się więcej o towarach niebezpiecznych

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami