DSV - Global Transport and Logistics

Materiały niebezpieczne w transporcie drogowym?

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Jest to traktat ONZ zawarty w 1957 roku i od tego czasu aktualizowany.

Kategorie są podobne do odpowiednich dla frachtu lotniczego, z pewnymi różnicami w regulacjach.

Aby uzyskać aktualne informacje, sprawdź oficjalną stronę internetową https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1