DSV - Global Transport and Logistics

Transport av riskfyllt och farligt gods

Reglerna för riskfyllt och farligt gods beror på transportsätt.

Läs mer om transport av farligt gods vid flygfrakt, sjöfrakt och vägtransport

Utbildad personal

Ditt farliga gods hanteras av anställda som har genomgått lämplig utbildning för att:

 • Lasta, lossa eller hantera farligt material/gods
 • Förbereda farligt material/gods för transport
 • Använda fordon som används för att transportera farligt material/gods

Rätt dokumentation

Vi kan hjälpa dig med den dokumentation som krävs för alla transporter av farligt gods. Det kan inkludera:

 • Noteringar/deklaration av farligt gods
 • Säkerhetsdatablad (MSDS)
 • Handelsfaktura
 • Godsförteckning
 • Avsändarens instruktionsbrev
 • Ursprungscertifikat

Korrekt dokumentation och märkning/etiketter gör det möjligt för godshanterare att lasta transportenheten på ett sätt som ökar säkerheten och minskar potentiella risker, såsom:

 • Att separera potentiellt interaktiva transporter
 • Att förvara brandfarliga sändningar på ett sätt som fördröjer spridningen av eventuella bränder

Dessutom kan DSV hjälpa till med att erhålla alla nödvändiga tillstånd och statliga godkännanden i samband med transport av farligt gods.

9 Klasser farligt gods

Vad anses vara farligt gods? Se listan över de 9 klasserna med farligt gods och lär dig mer om transport av gods som klassas som farligt.

EXPERTråd

Hur ska du hantera ditt farliga gods?

Våra experter informerar om vad du ska tänka på när du skickar farligt gods 

Whitepaper gällande transport av farligt gods

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor