Logo DSV

Transport av riskfyllt och farligt gods

Reglerna för riskfyllt och farligt gods beror på transportsätt.

Se mer om flygfrakt, sjöfrakt och vägtransport

Utbildad personal

Ditt farliga flyggods hanteras av anställda som har genomgått lämplig utbildning för att:

 • Lasta, lossa eller hantera farligt material / gods
 • Förbereda farliga material/gods för transport
 • Använda fordon som används för att transportera farligt material/gods
 • Inspektera, renovera, underhålla, reparera eller testa förpackningar eller förpackningskomponenter som används för att transportera farligt material

Rätt dokumentation

Vi kan hjälpa dig med dokumentation som krävs för alla transporter av farligt gods. Det kan inkludera:

 • Noteringar/deklaration av farligt gods
 • Säkerhetsdatablad (MSDS)
 • Handelsfaktura
 • Godsförteckning
 • Avsändarens instruktionsbrev
 • Ursprungscertifikat

Korrekt dokumentation och märkning hjälper till att säkerställa att farligt gods hanteras på lämpligt sätt. Korrekt pappersarbete och etiketter gör det möjligt för godshanterare att lasta flygplanet på ett sätt som minskar potentiella risker, såsom:

 • Separera potentiellt interaktiva transporter
 • Att förvara brandfarliga sändningar på ett sätt som fördröjer spridningen av eventuella bränder

Dessutom kan DSV hjälpa till med att erhålla alla nödvändiga flygtillstånd, landningstillstånd och statliga godkännanden i samband med transport av farligt gods.

9 Klasser farligt gods

Vad anses vara farligt gods? Se listan över de 9 klasserna med farligt gods och lär dig mer om transport av farligt material.

EXPERTråd

Transport av farligt gods

Våra experter informerar om vad du ska tänka på när du skickar riskfyllt och farligt gods 

Whitepaper gällande transport av farligt gods

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor