Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport til Hellas

Transport mellom Norge og Hellas er fleksibelt og pålitelig sammen med DSV. Vi tilbyr transportløsninger på vei, samt med fly og skip. Vi frakter stykkgods og partigods, og tilbyr dessuten trygge løsninger for spesialtransport og termotransport. Stol på våre innovative løsninger og la oss frakte ditt gods til og fra Hellas og Norge.

Be om tilbud her

Transport mellom Norge og Hellas

I DSV tilbyr vi deg lokalkunnskap, som er grunnen til hvordan vi klarer å levere velfungerende transport- og logistikkløsninger i Hellas. Bestiller du transport til og fra Hellas hos DSV, er du garantert høy leveringssikkerhet til konkurransedyktige priser.

Det er kontorer i både Athen og Thessaloniki. Trafikken til og fra Hellas styres fra DSVs kontor i Vestby utenfor Oslo. DSV håndterer omtrent 400 forsendelser om året til og fra Hellas.

Import fra og eksport til Hellas

Tollklarering utgjør en stor del av det å utføre godstransport på tvers av landegrenser. I DSV har vi kunnskap og erfaring med fortolling, der vi har et velfungerende samarbeid med nasjonale tollmyndigheter. Dette betyr at vi utfører aktiviteter relatert til eksport og import på en effektiv måte. Regelverket innenfor toll og avgifter krever mye av deg, og derfor kan våre lokale eksperter gi deg uvurderlig hjelp til å administrere forsendelsene, utfylle relevante dokumenter og veilede deg gjennom prosessen.

Våre verdiøkende tjenester

Fortolling er en av våre verdiøkende tjenester som vi tilbyr våre kunder for å skape merverdi i virksomheten deres. Vi tilbyr også vareforsikring og DSV Protect, samt kontrollverktøyet Purchase Order Management. Alle våre verdiøkende tjenester er ment å yte noe ekstra, for eksempel ved å skape et konkurransefortrinn for deg innenfor din bransje. Vi ønsker å legge til rette for at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten i bedriften din, mens vi håndterer logistikk og transport.

Les mer om våre verdiøkende tjenester

Godstransport til Hellas 

DSV er en av Nordens ledende transportører av stykkgods, partigods og fullast, og har lang erfaring med å frakte forskjellig gods tvers av Europa. 

Stykkgods og partigods

Vi frakter stykkgods, forsendelser under 3 tonn, og partigods, forsendelser over 3 tonn, til Hellas. 

Spesial- og termotransport til Hellas 

Spesialtransport involverer frakt av gods som krever spesielle prosedyrer for å kunne fraktes trygt fra eller til Hellas. I DSV legger vi til rette for sikker transport av farlig gods (ADR) og annen spesialgods. Vi frakter også temperaturkontrollerte varer, som er gods som krever å bli fraktet under særlige temperaturer. Dette er for eksempel legemidler og matvarer. Termotransport er frakt av frosne og kjølte varer. Under vei- og jernbanetransport tilbyr vi blant annet kjølevogner slik at varene holder samme temperatur under hele reisen

Spesial- og termotransport med DSV foregår i overholdelse av relevante regelverk, der våre kolleger er rutinerte i håndtering og distribusjon. Vi sørger for å kontrollere dokumentasjon, gjøre risikovurderinger og etterleve definerte rutiner.

Se alle våre destinasjoner i Europa

Våre transporttyper

 • Veitransport

  Veitransport

  Lokal, langdistanse, nasjonal eller internasjonal
 • Flyfrakt

  Flyfrakt

  Når tid betyr mest
 • Sjøfrakt

  Sjøfrakt

  Når kostnad betyr noe, og tid ikke er noe problem

Veitransport 

Du har flere muligheter for veitransport til og fra Hellas. Dersom du skal sende store forsendelser på vei, er FTL (full truckload) frakt gunstig. Her stilles hele traileren til rådighet, der du kan utnytte hele kapasiteten til ditt gods. Hvis du sender gods av høy verdi eller risiko, er dette også en solid løsning. Sender du derimot færre eller mindre forsendelser, er LTL (less than truckload) frakt et godt alternativ. Da betaler du for den plassen ditt gods opptar på traileren.

Maksvekt i Hellas

Maksvekt for veitransport i Hellas er 24 tonn.

Trailere

Lastekapasitet til skaptrailer: 13,6 m x 2,65 m. 

Jernbanetransport 

Jernbanen er et grønt og kostnadseffektivt transportmiddel. Ofte kombinerer vi jernbanetransport med en annen transporttype når vi leverer gods i Hellas og andre steder i Europa. Det europeiske jernbanenettet er godt utbygget, og vi kan derfor levere varer hurtig og effektivt på skinner. Intermodal eller multimodal transport er betegnelsen på kombinert transport, der vi bruker flere transporttyper for å utføre transportoppdraget. Ved å benytte oss av jernbanen, minsker vi utslippene kontra hvis vi skulle ha benyttet oss av veitransport hele veien fra Norge til Hellas.

Flyfrakt

Hvis dine kunder krever korte ledetider og rask levering, er flyfrakt et godt alternativ. Dette er den raskeste transporttypen DSV tilbyr, og vi lover rask håndtering og distribusjon når vi frakter gods på fly.

Sjøfrakt 

Dersom du ønsker forutsigbare avganger og ankomster, leverer vi dette ved sjøfrakt. Det er dessuten generelt lavere fraktomkostninger ved sjøtransport. Du gjør et tilsvarende valg her som ved veitransport og velger mellom to alternativer for frakt: FCL (full container load) eller LCL (less-than-container load). Velg ut fra budsjett, destinasjon og type gods.

Forskjellen mellom FCL og LCL ligger i pris og utnyttelse av kapasitet, der du betaler for og har hele containeren til rådighet med FCL last. Dette er ideelt for store varer, gods av høy verdi eller risiko for skade, samt hvis du ønsker færre transittstopp under reisen. Godset fraktes ofte direkte, i motsetning til LCL last, der det oftest er forsendelser fra og til ulike avsender og mottakere. Dette betyr mer tid i transitt. LCL last er gunstig hvis du sender færre og små forsendelser, men likevel ønsker hyppige avganger.

Book din transport direkte i myDSV

Transittider i Hellas

Det er hyppige avganger til og fra Hellas og Norge. Avgangene varierer mellom stykkgods, partigods og fullast (FTL/FCL).

Ledetider i Hellas

Det er korte og nøyaktige ledetider for transport til og fra Hellas. De konkrete ledetidene avhenger av endelig destinasjon i Norge eller Hellas, samt hvilket gods vi frakter.

Offentlige høytider og helligdager i Hellas

 • 1. januar: Første nyttårsdag 
 • 6. januar: Helligtrekongersdag 
 • Ren mandag 
 • 25. mars: Uavhengighetsdag 
 • 25. mars: Marias budskapsdag 
 • Langfredag
 • Påskemandag 
 • 1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag 
 • Pinsemandag 
 • 15. august: Marias himmelfart 
 • 28. oktober: Mostandsdag 
 • 25. desember: Første juledag 
 • 26. desember: Andre juledag 

Kontakt oss for pris og tilbud for transport til Hellas

Dersom du har spørsmål til ledetider eller til hvordan vi utfører transporten mellom Hellas og Norge, er du velkommen til å kontakte oss. Finn våre kontaktopplysninger ved å klikke på knappen under. Vi gir deg gjerne et tilbud på transport som passer til ditt behov, og leverer prislister for transporten. Har du en representant i DSV, kan du også kontakte vedkommende direkte med spørsmål eller for tilbud.

Kontakt oss

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road