Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport til Spania

Transporten til Spania er trygg og effektiv sammen med DSV. Vi tilbyr regelmessige avganger til og fra flere terminaler i Spania i samarbeid med vårt spanske søsterselskap. Vi er rustet til å besvare dagens transportbehov og fremtidens utfordringer og muligheter. Våre erfarne medarbeidere frakter ditt gods – stykkgods, partigods, spesialgods og fullast – på jernbane, med lastebil, skip eller fly etter behov.  

BE OM TILBUD HER

Transport mellom Norge og Spania  

Vårt søsterselskap i Spania håndterer transport og logistikk til og fra Norge og Spania. Som et av Europas og EUs største land utgjør det spanske transportmarkedet en stor del av transportoppdragene i Europa. DSV tilbyr skreddersydde løsninger for nasjonal og internasjonal godstransport, og vår ekspertise og erfaring gjør at vi kan håndtere ulike typer gods, uavhengig av størrelse og kompleksitet.  

DSV er til stede på fastlandet og på spanske øygrupper, og har lokasjoner i alle regioner i Spania. Våre terminaler i Spania er strategisk plassert for å sikre effektiv og pålitelig transport. Vi er representert i de viktigste og største spanske byene, for eksempel Barcelona, Irun, Madrid, Zaragoza og Valencia.  

Import fra og eksport til Spania  

Vi i DSV har betydelig ekspertise og erfaring innen fortolling. Toll- og avgiftsregelverket er komplekst og krever kompetent tolkning av erfarne fagfolk. Dette er avgjørende for at godstransporten skal foregå sømløst over landegrensene. Våre lokale eksperter er klare til å bistå deg, slik at regelverket blir forståelig. Vi hjelper deg med tollklarering, herunder prosesser knyttet til eksport fra og import til Spania, samt håndtering av all nødvendig papirarbeid. DSV har et tett samarbeid med de nasjonale tollmyndighetene, noe som sikrer en sømløs og effektiv import og eksport for våre kunder. Du kan stole på at vi håndterer toll på en profesjonell måte.  

Godstransport til Spania 

DSV er en av Nordens ledende transportører av stykkgods, partigods og fullast, og har lang erfaring med å frakte forskjellige gods på tvers av Europa.  

Stykkgods og partigods  

Vi frakter stykkgods, forsendelser under 3 tonn, og partigods, forsendelser over 3 tonn, til Spania. 

Spesial- og termotransport til Spania  

I DSV tilrettelegger vi for sikker transport av farlig gods (ADR) og annen spesialgods i samsvar med gjeldende regelverk. Våre erfarne kolleger har kompetanse i håndtering og distribusjon av farlig gods, temperaturkontrollerte varer og varer av høy verdi eller stor risiko. Innen jernbane- og veitransport tilbyr vi blant annet spesialiserte termokjølevogner for trygg termotransport.  

SE ALLE VÅRE DESTINASJONER I EUROPA 

Våre transporttyper

 • Veitransport

  Veitransport

  Lokal, langdistanse, nasjonal eller internasjonal
 • Flyfrakt

  Flyfrakt

  Når tid betyr mest
 • Sjøfrakt

  Sjøfrakt

  Når kostnad betyr noe, og tid ikke er noe problem

Veitransport

Innen veitransport tilbyr vi direkte levering og håndtering av alle godstyper. Velg mellom to alternativer i transporten: FTL (full truckload) eller LTL (less than truckload). Forskjellen ligger i kapasiteten til traileren og hvordan du ønsker at vi skal frakte ditt gods. Hvis du velger FTL last, betaler du for hele traileren, slik at dine forsendelser kan oppta all plassen. Dette er gunstig hvis du sender store forsendelser. LTL last er derimot fordelaktig hvis du sender færre eller mindre kolli, fordi du betaler kun for den plassen dine forsendelser opptar på traileren. Velg ut fra budsjett, behov og destinasjon – uansett er leveringen treffsikker og trygg.  

Maksvekt i Spania  

24 tonn er tillatt maksvekt på forsendelser lastet på en trailer på vei til eller fra Spania. 

Trailere 

Nedenfor finner du lastekapasiteten til en skaptrailer og en standard kapell trailer som er de vanligste kjøretøyene og trailertypene vi benytter oss av når vi leverer veitransport til og fra Spania.  

 • Skaptrailer: 13,6 m x 2,48 m x 2,68 m 
 • Standard kapell trailer :13,6 m x 2,48 m x 2,68 m 

Finn våre andre trailertyper og dimensjonene på disse her

Jernbanetransport  

Jernbanetransport til Spania er et grønt og kostnadseffektivt valg. På flere av våre transportoppdrag benytter vi oss av multimodal og intermodal transport. Dette innebærer at vi kombinerer jernbanetransport med eksempelvis veitransport. Vi bruker to transporttyper for å utføre ett transportoppdrag, fordi det muliggjør en mer effektiv eller mindre kostbar transport.  

Inter- og multimodal transport reduserer dessuten CO₂-utslippene fra veitransporten, ettersom det er lavere miljøbelastning ved kombinert jernbanetransport. Her oppnår vi to ting: vi optimaliserer forsyningskjedene samtidig som vi reduserer klimaavtrykket. Dette er et eksempel på hvordan vi i DSV arbeider for å finne mer miljøvennlige transportløsninger for våre kunder.  

Flyfrakt  

Er du avhengig av rask og forutsigbar levering, er flyfrakt løsningen for deg. Denne transporttypen utfører transportoppdrag raskere enn noen annen type. Stiller dine kunder høye krav til korte ledetider og ingen til liten transittid, vil godstransport på fly besvare deres ønsker.  

Sjøfrakt  

Sjøfrakt til Spania er pålitelig og forutsigbart. Vi tilbyr direkte levering og håndtering av forskjellige gods. Du velger mellom to alternativer: FCL (full container load) og LCL (less-than-container load). Forskjellen ligger i kapasiteten til containeren og er basert på hvilke ønsker du har til håndteringen av ditt gods. Hvis du velger FCL, betaler du for å fylle hele containeren med dine forsendelser. Dette er en fordel hvis du sender store mengder gods. LCL er derimot gunstig hvis du senger mindre mengder eller mindre kolli, da du kun betaler for den plassen ditt gods opptar i containeren.   

Vi tilbyr også intermodal og multimodal sjøtransport, der vi kombinerer skip med lastebil etter transitt i Nederland. Her kan vi omlaste gods til andre typer trailere eller containere, samt legge til rette for videre transport til eller fra Spania eller de spanske øyer.  

Book din transport direkte i myDSV 

 

Transittider i Spania  

Vi tilbyr ukentlige avganger til og fra Norge og Spania. Fullast/FTL last sendes daglig fra terminaler i både Norge og Spania. Vi har avganger for stykkgods og partigods to ganger per uke. Hvilke spesifikke dager i uka avgangene skjer varierer. Kontakt oss for konkrete opplysninger om transittider til Spania.  

Ledetider i Spania  

Det er korte ledetider i Spania fordi vi utnytter et godt distribusjonsnett i både Norge og Spania. Ledetidene avhenger likevel av transporttype, hvilke gods som fraktes og hvorvidt forsendelsene har lange transittstopp. Endelig destinasjon i Spania vil også påvirke ledetidene.  

Offentlige høytider og helligdager i Spania 

Nedenfor er en liste over offentlige fridager i Spania. Det er i tillegg flere regionale og lokale merke- og fridager i Spania, avhengig av hvilken region i Spania du befinner deg i.  

 • 6. januar: Helligtrekongersdag 
 • Langfredag 
 • 1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag 
 • 15. august: Marias himmelfart 
 • 12. oktober: Nasjonaldag 
 • 1. november: Allehelgensdag 
 • 6. desember: Grunnlovsdag 
 • 8. desember: Marias unnfangelsesdag 
 • 25. desember: Første juledag  

Kontakt oss for pris og tilbud for transport til Spania 

For pris og tilbud på transportoppdrag til og/eller fra Spania, kan du kontakte oss direkte eller din kundekontakt i DSV. Vi besvarer alle spørsmål du har til transporten, fra ledetider, eksport og import til frakt av farlig gods.  

BE OM TILBUD HER

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road