Logo DSV
Få et pristilbud

Den tyske stat har besluttet å øke veiskatten betydelig, fra og med 1. januar 2019. Denne økningen gjelder for all trafikk som går til og fra, samt gjennom Tyskland.

På bakgrunn av dette, vil vi også endre våre satser for MAUT, tilsvarende økningen fra den tyske stat.
Også dette gjeldende fra 1. januar 2019.

Som de fleste vet er formålet med den tyske veiskatten, å få inn mer kapital til oppgradering av det eksisterende veinettet, samt bygging av nye veier.
Økningen i veiskatten er differensiert. Det som avgjør størrelsen, er antall kjørte kilometer i kombinasjon med antall aksler på kjøretøyet og miljøklassen det tilhører.
Vi i DSV har i lang tid satset bevisst på mer miljøvennlige kjøretøy, blant annet gjennom en omfattende fornyelse av bilparken vår. Samtidig setter vi også høye miljøkrav til våre underleverandører.
Nærmere 80% av våre kjørethøy har EURO 5 eller EURO 6 - teknologi, noe som betyr at de oppfyller de strengeste utslippskravene.
Dette innebærer at vi får en redusert veiskatt, til nytte for deg som kunde.

Klikk her for å se oversikt over tariffer.

Har du spørsmål, eller trenger du mer utfyllende informasjon vedrørende MAUT, ber vi deg ta kontakt med din kundeansvarlig hos oss.

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road