Logo DSV
Få en offert

DSV erbjuder korta ledtider och kontinuerliga avgångar av normalgods som styckegods, partigods och hellaster till och från Belarus .

Belarus med sina 11 miljoner invånare är ett land med stor tillväxt och fortsatt stadig utveckling. Med kontinuerliga avgångar av normalgods som styckegods, partigods och hellaster, har DSV i Sverige och Belarus skapat ett nätverk som klarar både dagens och framtidens behov.

DSV erbjuder:

  • Dagliga avgångar gällande helbilar till och från Belarus.
  • Styckegodsavgångar varje vecka till och från Minsk via Vilnius
  • Flexibla och kundunika lösningar
  • Personlig kontakt med vår produktion
  • Rysktalande personal
  • Konkurrenskraftiga priser till högsta kvalitet
  • Mer än 10 års erfarenhet av Belarus

Vill du veta mer?

Kontakta gärna DSVs kontor i Borås, som styr vår trafik till och från Östeuropa, om du vill veta mer om våra transporter i Belarus.

Kontakta DSV i Borås

 

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road