Logo DSV

Transport av farlig og farlig gods

Reglene for farlig og farlig gods avhenger av transportmetoden.

Se mer for flyfrakt, sjøfrakt og veitransport

Utdannet personell

Din farlige luftfrakt håndteres av ansatte som har gjennomført passende opplæring for å:

 • Last og loss eller håndter farlige materialer / gods
 • Klargjør farlige materialer / gods for transport
 • Bruk kjøretøy som brukes til å transportere farlig materiell / gods
 • Inspiser, renover, vedlikehold, reparer eller test pakker eller emballasjekomponenter som brukes til å transportere farlige stoffer

Riktig dokumentasjon

Vi kan hjelpe med dokumentasjonen som kreves av alle forsendelser med farlig gods. Dette kan omfatte:

 • Merknader / erklæring om farlig gods
 • Sikkerhetsdatablad (MSDS)
 • Faktura
 • Pakkeliste
 • Avsenderens instruksjonsbrev
 • Opprinnelsessertifikat

Riktig dokumentasjon og merking bidrar til å sikre at farlig last håndteres på riktig måte. Korrekt papirarbeid og etiketter gjør det mulig for lastebehandlere å laste flyet på en måte som reduserer potensiell risiko, for eksempel:

 • Separere potensielt interaktive forsendelser
 • Å lagre brennbare forsendelser på en måte som vil bremse spredningen av potensielle branner

I tillegg er DSV i stand til å bistå med å skaffe alle nødvendige overflyvetillatelser, landingstillatelser og myndighetsgodkjenninger knyttet til forsendelser av farlig gods.

Ekspertmeninger

Transport av farlig gods

Les mer og spør våre eksperter om hva du bør gjøre når du skal sende farlig gods

whitepaper om frakt av farlig gods

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss