Logo DSV
Få en offert

Miljö-, hälso- och säkerhetsrisker gör supply chain för kemikalieindustrin alltmer komplex och utmanande. Därför behöver du en partner som kan leverera skräddarsydda lösningar för din kemikalietransport som bygger på påvisade resultat av tillförlitlighet och effektivitet.

Vi använder flexibla kemikalietransporter och supply chain-lösningar inom sjö-, flyg- och logistiktjänster baserade på dina specifika behov och leveranstider.

Vi säkerställer ansvarsfull hantering av dina kemikalier genom hela supply chain. Med hjälp av beprövade förfaranden och processer som stöds av vårt globala kvalitetshanteringssystem ser vi till att du har pålitlig service och högsta standard genom hela supply chain.

De många fördelarna med våra logistiklösningar för kemikalieindustrin inkluderar kostnadseffektivitet genom rutt- och processoptimering, kortare transportcykler, förbättrad lagerhantering, förbättrad leveransprestanda, transparens i leveranskedjan genom optimerad kommunikation och toppmoderna system samt förbättrade marginaler och rörelsekapital.

Din kvalitetsgaranti

 • Hälso- , miljösäkerhets- och kvalitetsledningssystem baserade på ISO-certifiering inklusive styrning av underleverantörer. Se översikt över ledningssystem inom DSV.
 • PanGreen-initiativ (certifierad CO2 reduktionsprogram och CO2 beräkningsverktyg)
 • Överensstämmelse med globala regler för trygghet och säkerhet
  • CTPAT: Customs Trade Partnership Against Terrorism
  • TAPA: Transported Asset Protection Association
  • BASC: Business Anti-Smuggling Coalition
  • FDA: Food and Drug Administration
  • SQAS-kontor i Europa

Logistiktjänster för kemikalieindustrin

 • Efterlevnad av globalt regelverk

 • Särskilda containrar för flyg- och sjöfrakt

 • Farligt gods, hantering och incidenthantering

 • Produktspecifika förpacknings- lösningar

 • Hantering av vagnpark och tillgångar

 • Transportledning och utförande

 • Dedikerad kundtjänst

 • Uppföljning av prestation

 • Supply chain management

 • Lead logistics-koncept

 • IT-lösningar - Best in class

Anses kemikalier som farligt gods?

Ja, kemikalier kan ofta klassificeras som farligt gods och farligt material, och vi behöver veta vilken klass ditt gods faller under och vilka villkor som gäller vid transport.

Som exempel, att känna till gränserna för godsmängd bidrar till att kunna bestämma nödvändig dokumentation, förpackning och märkning samt rätt transportsätt.

Farligt gods är föremål eller ämnen som kan utgöra risker för hälsa, säkerhet eller miljö, särskilt om de inte hanteras eller förpackas korrekt.

Farligt gods kan vara fasta ämnen, vätskor eller gaser, och de inkluderar rena kemikalier, blandningar av ämnen, tillverkade produkter eller enskilda artiklar. De klassificeras efter typen av potentiell fara, t.ex. brandfarligt, giftigt, explosivt, radioaktivt etc.

FN har inrättat ett universellt system för klassificering, förpackning och märkning av farligt gods för att underlätta en säker transport.

Det finns nio klasser av farligt gods plus några underklasser.Farligt gods anges med specifika UN-nummer som måste användas i deklarationsformuläret samt på förpackningen och i märkningen.

Lär dig mer om de nio klasserna med farligt gods

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor