Logo DSV
Få en offert

DSV Road ger dig tillgång till rätt kompetens vid transport av farligt gods .

Säker transport av farligt gods

I dagens samhälle transporteras stora mängder farligt gods, vilket ställer höga krav på de företag som hanterar och transporterar gods vars egenskaper kan orsaka skador på människor, miljö och egendom.

På DSV Road har vi den kunskap, erfarenhet och utrustning som krävs för att hantera och transportera ditt farliga gods på ett säkert sätt. Med egna säkerhetsrådgivare kan vi guida dig igenom samhällets föreskrifter och informera om utbildning av din personal enligt de krav som regelverken anger. Det är viktigt att alla som berörs av transportkedjan är medvetna om de risker och konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.

Behöver du hjälp med att hantera ditt farliga gods?

Ansvaret för att farligt gods förpackas, märks, etiketteras och dokumenteras korrekt ligger på avsändaren och viktiga frågor att ställa sig inför beslutet att hantera farligt gods i egen regi kan därför vara:

• Är vår personal utbildad för att uppfylla de krav som finns?
• Vill vi hellre lägga mer tid och fokus på hantering av farligt gods framför kärnverksamheten?
• Har vi den kompetens och utrustning som krävs för att kunna hantera farligt gods på rätt sätt?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor kan DSV Road och våra säkerhetsrådgivare hjälpa dig med:

• Information om transport av farligt gods enligt gällande regelverk för väg, järnväg, sjö och flyg
• Information om utbildning som är anpassad för ditt företags behov enligt de krav som regelverken anger
• Hjälp med tolkning av regelverken gällande farligt gods

Certifiering, kvalitetssystem och policys

DSV Road AB är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är även granskade mot kemiindustrins kvalitetssystem - SQAS. I tillägg arbetar vi enligt en, av företagsledningen utfärdad, farligt gods-policy.

Lista över de 9 klasserna för farligt gods

Disclaimer: denna information tillhandahålls endast för att underlätta. Vänligen ta del av ICAO- och IATAs föreskrifter för eventuell uppdaterad information.

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road