Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport til Tsjekkia

Transport mellom Norge og Tsjekkia er basert på erfaring og kunnskap. Vi leverer transport med høy leveringssikkerhet til konkurransedyktige priser. Sammen med vårt søsterselskap i Tsjekkia, frakter vi både stykkgods og partigods, samt løsninger for farlig gods og annet spesialgods.

Be om tilbud her

Transport mellom Norge og Tsjekkia

DSV Road har drevet transportvirksomhet i Tsjekkia siden 1993 og er i dag en av de største aktørene på markedet. Vårt søsterselskap i Tsjekkia holder til i Rudna utenfor Praha. Det arbeider omtrent 80 medarbeidere på dette kontoret. Sammen med vårt tsjekkiske søsterselskap, har vi i DSV skapt et transportnettverk som dekker dagens behov og fremtidens muligheter innen transport og logistikk.

Det er kontinuerlige avganger mellom Norge og Tsjekkia. Trafikken til og fra Tsjekkia styres fra vårt kontor i Vestby utenfor Oslo.

DSVs lokasjoner i Tsjekkia: 

 • Frydek Mistek
 • Jenec
 • Liberec
 • Mosnov
 • Olomouc
 • Pavlov
 • Plzen
 • Popuvky
 • Praha
 • Slatinany

Import fra og eksport til Tsjekkia

Når man frakter gods til og fra Tsjekkia, er en stor del av praksisen knyttet til tollklarering og fortolling. Det er et krevende regelverk å sette seg inn i alene, og derfor tilbyr vi deg hjelp med å forstå tollregelverket. I DSV har vi ekspertise innen fortolling og lang erfaring med tollklarering. Vi tilbyr derfor tjenester innen import og eksport, og bistår for eksempel med utfylling og levering av dokumentasjon for eksport- og importklarering.

Vi har kontakt med lokale tsjekkiske tollmyndigheter, og kan derfor gi oppdaterte opplysninger om tollsatser og prosesser ved fortolling av varer som krysser landegrensene. Våre tolltjenester er en av våre verdiøkende tjenester, som vi tilbyr våre kunder for å skape merverdi i virksomheten deres. Tjenestene skal blant annet gi deg et konkurransefortrinn og la deg fokusere på kjernevirksomheten din, mens vi håndterer transport og logistikk.

Godstransport til Tsjekkia

DSV er en av Nordens ledende transportører av stykkgods, partigods og fullast, og har lang erfaring med å frakte forskjellige gods på tvers av Europa. 

Stykkgods og partigods

Vi frakter stykkgods, forsendelser under 3 tonn, og partigods, forsendelser over 3 tonn, til Tsjekkia.

Spesial- og termotransport til Tsjekkia

Vi frakter både farlig gods (ADR) og temperaturkontrollerte varer mellom Norge og Tsjekkia. Frakt av farlig gods inngår som spesialtransport. Når vi leverer spesialtransport, følger våre kolleger definerte rutiner i distribusjon og frakt. Vi utfører risikovurderinger i forkant og sørger for å inspisere godset jevnlig under hele reisen. Våre sjåfører kontrollerer dessuten dokumentasjon og emballasje.

Termotransport omhandler temperatursensitive varer, som krever å bli fraktet under bestemte og stabile temperaturer. Dette gjelder for eksempel matvarer på frost eller kjøl og legemidler. Frakt av legemidler gjennomføres alltid i henhold til Good Distribution Practice (GDP), en standard for kvalitetssjekk.

Se alle våre destinasjoner i Europa

Våre transporttyper

 • Veitransport

  Veitransport

  Lokal, langdistanse, nasjonal eller internasjonal
 • Flyfrakt

  Flyfrakt

  Når tid betyr mest
 • Sjøfrakt

  Sjøfrakt

  Når kostnad betyr noe, og tid ikke er noe problem

Veitransport

Veitransport mellom Norge og Tsjekkia foregår som FTL (full truckload) eller LTL (less than truckload). Sender du store gods og ønsker direkte distribusjon, uten omlasting, er FTL frakt et velfungerende alternativ. Du betaler for å oppta all plassen på traileren. Hvis du velger LTL frakt, betaler du kun for den plassen ditt gods opptar. Dette er en rimeligere løsning, hvis du sender færre eller mindre varer. Ofte er det flere transittstopp, fordi forsendelsen består av kolli fra flere avsender og på vei til ulike destinasjoner.

Maksvekt i Tsjekkia

Maksvekt for veitransport i Tsjekkia er 24 tonn.

Trailere

For transport mellom Norge og Tsjekkia har vi tilgang på flere typer trailere. Blant annet benyttes gardintrailere og skaptrailere.

Mål gardintrailer: 13,6 m x 2,48 m x 2,73 m. 

Mål skaptrailer: 13,6 m x 2,48 m x 2,65 m. 

Jernbanetransport

Jernbanetransport er et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ for frakt. Til frakt innenfor Europa tilbyr vi intermodal og multimodal transport, der vi kombinerer flere transporttyper for å utføre samme transportoppdrag. Slik kan vi utnytte et godt utbygd jernbanenett og levere punktlig transport fra Norge til Tsjekkia og andre destinasjoner i Europa.

Flyfrakt

Om du ønsker korte ledetider og rask distribusjon av varer, er flyfrakt gunstig. Det er den raskeste transporttypen vi tilbyr i DSV.

Sjøfrakt

Sjøfrakt til Tsjekkia foregår som kombinert transport (intermodal), der vi kombinerer skip med tog eller trailer. Vi benytter oss av containere som er passende både på skip og tog, slik at omlasting av gods skjer strømlinjeformet. Frakt på container skjer som FCL (full container load) eller LCL (less-than-container load), der du baserer valget på gods, budsjett og krav til ledetider. Tilsvarende ved veitransport, er FCL last passende store forsendelser, der du betaler for å oppta hele containeren. LCL last er gunstig ved frakt av mindre varer og du betaler kun for den andelen av kapasiteten du benytter deg av.

Book din transport direkte i myDSV

Transittider i Tsjekkia

Det er daglige avganger for partigods og fullast (FTL/FCL). Avganger for stykkgods og andre godstyper varierer, kontakt derfor oss i DSV direkte for konkrete opplysninger om transittider.

Ledetider i Tsjekkia

Det er korte og presise ledetider til og fra Tsjekkia og Norge. Ledetidene avhenger av endelig destinasjon i landet, samt av transportmiddel og godstype.

Offentlige høytider og helligdager i Tsjekkia

 • 1. januar: Første nyttårsdag
 • 1. januar: Uavhengighetsdag
 • Langfredag 
 • Andre påskedag 
 • 1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag 
 • 8. mai: Dagen for seier i Europa 
 • 5. juli: St. Kyrillos og St. Methodios 
 • 6. juli: Jan Hus dag 
 • 28. september: St. Wenceslas 
 • 28. oktober: Uavhengighetsdag 
 • 17. november: Dagen for demokrati og frihet
 • 24. desember: Julaften 
 • 25. Første juledag 
 • 26. Andre juledag 

Kontakt oss for pris og tilbud for transport til Tsjekkia 

Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål til transport mellom Norge og Tsjekkia. Vi gir deg konkrete opplysninger om ledetider, avganger og pris. Har du allerede en DSV representant hos oss, kan du kontakte vedkommende direkte for denne informasjonen.

Kontakt oss

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road